Rutte tegen jongeren: ‘We doen al veel aan klimaat, vraag niet meer’

Het valt me telkens weer tegen wat een bloedhekel politici hebben aan hun kinderen en kleinkinderen. Het doet ze werkelijk niks dat de komende generaties worden opgezadeld met een uitgeputte en vervuilde aarde, waar talloze soorten zijn uitgeroeid, het klimaat compleet van slag is en grote delen van de wereld onbewoonbaar. Er zal tekort zijn aan van alles, onder andere voedsel. Dat brengt migratiestromen op gang en politieke instabiliteit van jewelste. Het doet de dames en heren aan het roer echter niks. Zij willen 130 blijven rijden, de reductie aan broeikasgas mondjesmaat doorvoeren en vooral geen passende, dat wil zeggen rigoreuze, maatregelen nemen. Want stel je toch voor dat de kiezer uit zijn hum raakt. Dan verlies je plekje op het pluche!

De baas van het spul, Rutte, liegt zoals gebruikelijk dat het gedrukt staat. ‘We doen al veel, vraag niet meer.’ Hij weet best dat hij raaskalt maar hoopt dat ze het pikken. Qua uitstoot zitten we in Europa in de top zes. Qua reductie bungelen we onderaan: negende plek van onder, Polen doet het beter. Ook qua hernieuwbare energie zijn we niks waard. De een-na-laatste plek. Maar Rutte wil het niet inzien: ’We hoeven ons leven niet op te geven voor klimaatakkoord’, bazelt hij. ‘Wij zijn altijd heel ambitieus, maar we hebben ook de gewoonte dat heel veel mensen dan met elkaar praten zodat een samenleving als geheel zo’n reis kan meemaken.’ Ik weet niet wie hij met ‘wij’ bedoelt, maar in ieder geval niet zichzelf en zijn partij.

In de nieuwsmedia werd onlangs bericht gedaan van de glorieuze inspanningen van Ruttes ploeg: ‘Van alle EU-landen is Nederland het verst verwijderd van de doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie. In 2017 kwam 6,6 procent uit duurzame bronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, aardwarmte of biomassa. Dat moet volgend jaar 14 procent zijn.’


About this entry