100 of 130?

268BDA15-3C54-442F-9806-CEF7B85D5222

Het standpunt van de VVD in 2019: ‘We willen dat je op iedere weg zo hard kunt rijden als veilig en mogelijk is. Wij willen dat mensen op veel meer wegen 130 mogen rijden. Dat rijdt een stuk prettiger en zorgt ervoor dat het verkeer beter doorstroomt. Ook ’s nachts kan de maximumsnelheid vaker naar 130. Auto’s worden steeds stiller, dus de geluidsoverlast neemt af.’

Wie het plaatje goed bekijkt ziet dat de weinige bomen die er nog stonden door de VVD om zeep zijn gebracht. Je mist op het plaatje ook de toename van fijnstof, stikstofoxiden en koolzuurgas. Meer asfalt, meer broeikasgas, meer fijnstof. Daar hoor je de VVD niet over.

De wetenschap (TUDelft) meldt: ‘Langzamer rijden is beter voor het klimaat. In een verkenning heeft CE Delft een inschatting gemaakt hoe groot de CO2-besparingen kunnen zijn voor verschillende scenario’s van lagere maximumsnelheden op de snelweg. Het verlagen van de maximumsnelheid voor personenauto’s naar 80 kilometer kan op langere termijn de CO2-emissies van transport verminderen met 30%.’

Hoe maakt Rutte III de eigen titel “groenste kabinet ooit” waar? Door de maximumsnelheid te verlagen? Door bedrijven een bescheiden koolzuurgastax te laten betalen? Door het concept-klimaatakkoord serieus te nemen? Kom, je weet wel beter…


About this entry