De trein naar Zwolle

‘De sinds 1 april vermiste Amerikaanse tiener is in goede gezondheid teruggevonden. De zestienjarige zat in de trein naar Zwolle. De politie vond haar dankzij een tip. Verdere informatie ontbreekt.’
Nou, uw verslaggever neemt daar geen genoegen mee. Ik bel Maggie.
‘Hallo?’
‘Hi Maggie, tell us, what were you thinking when you took the train to Zwolle?’
‘Well, I thought it was a joke, april’s fool, you know?
‘Haha, you’re funny! But your mother was worrying about you.’
‘Mind your own business!’
Uh, OK, bye.’
Zo, nu weet u ook weer hoe het zit. Hoewel? De trein naar Zwolle? Daar is iets mee: ‘Dan plakt de chef van het station een heel groot bord op het perron:
NAAR ZWOLLE GAAT VANDAAG GEEN TREIN
WIJ WILLEN WEL, MAAR ‘T LIGT AAN HEIN.
HOOGACHTEND
CHEF
Tja. Nu snapt u ook waarom de politie wat zuinig was met mededelingen. Ze wilde wel naar Zwolle, maar gíng die trein wel?


About this entry