Moestuin

A628BC22-0F8E-47B1-AD25-211F5DF9EE62

‘Alle basisscholen in Nederland moeten een moestuin krijgen. Daarmee willen de regeringspartijen kinderen bijbrengen waar hun voedsel vandaan komt, zodat ze gezonder gaan eten.’

Een nobel streven. Toch roept het bij mij een paar vraagjes op. Een paar maar. Eerst wat steekwoorden: ruimte, tijd en geld. Hoe lovenswaardig het plan ook is, het zal toch moeten worden uitgevoerd. Door wie, waar en wanneer? Laat ik er van uit gaan dat de bedenkers daar ook aan hebben gedacht. Er komt dus grond vrij, in de buurt van de school. Daar legt iemand een moestuin aan. Vervolgens worden vrijwilligers en leerkrachten opgeleid. Daar is tijd en geld voor. En dan komt er ruimte in het lesprogramma voor het vak ‘Verbouw je eigen groente’. Ik ben voor. Ik zie met belangstelling de onderbouwing van de bedenkers tegemoet. Zo niet, dan stoven ze je een kooltje. En dan zijn de rapen gaar.


About this entry