What Does Not Destroy Me

 https://youtu.be/bnnp5H0MViE

Kees van den Berg, groot muziekliefhebber en -kenner, onder andere actief op Mousique, postte het nummer van Piano Magic op Facebook. Nieuwsgierig als ik ben klikte ik het aan. Ik werd natuurlijk ook aangetrokken door het buitengewoon droevige gezicht van Juliëtte Binoche, die hier Julie speelt in de film ‘Trois Couleurs – Bleu’, van ….

De muziek raakte me.

‘What does not destroy me can only make me stronger.’ Een quote die wordt toegeschreven aan Friedrich Nietzsche, in ‘Götzen-Dämmerung, oder, Wie man mit dem Hammer philosophirt’. Het origineel: “Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.” Het tekent de moraal die hij voorstaat.

Ik kan me voorstellen dat Julie zich zo gevoeld moet hebben, gesloopt door rouw, gemis, verdriet. Een prachtig leven met een man en een dochter in één klap aan stukken. Ik heb het van dichtbij gezien, rouwenden die zich trachtten te pantseren omdat ze van binnen tot bloedens toe verwond waren. Bij Julie wordt het erger als ze ontdekt dat haar man haar bedroog. Zijn maîtresse draagt zijn kind.

En dan blijkt zelfs zijn meesterstuk niet van hem. Het is van haar. De ommekeer die dan te zien is in Trois Couleurs-Bleu is verbluffend. Wat Julie doet gaat tegen alles in. Het duurt even, maar dan ontdek je gaandeweg dat de sleutel ligt in de tekst vsn het muziekstuk dat Julie gaat voltooien. 1 Korinthe 13.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan, profetieen zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

http://wp.me/pJtUN-Y2

 


About this entry