Stil de tijd – Joke Hermsen

IMG_0718

Joke Hermsen breekt in haar boek ‘Stil de tijd’ een lans voor een langzame toekomst. Uiteraard ontkomt zij daarbij niet aan een beschouwing over verveling. Naast het onaantrekkelijke van verveling noemt zij ook de vruchten ervan: je raakt de kern van de tijd. De tijd is een mysterie. We zijn in staat de tijd te meten. Einstein ontdekte verband tussen tijd, energie en materie. Sciencefictionschrijvers gingen er mee aan de haal en lieten ons reizen door de tijd. Al veel eerder zocht men naarstig naar de fontein van de eeuwige jeugd waarmee de tijd om de tuin zou worden geleid. De mens doet er alles aan om de tijd te beheersen. Veel verder dan het meten en benutten van de beschikbare tijd komt hij echter niet. Vooral sinds de mens zich los heeft gemaakt van de natuur, van de seizoenen, is hij ‘tijdloos’. Opmerkelijk is dat het niet heeft geleid tot meer tijd. Eerder leidde het tot versnelling waardoor we minder tijd tot onze beschikking hebben. De mens heeft zijn beperkingen en het lukt hem niet om de huidige tijd bij te benen. Neurologen hebben al aangetoond dat het tot hersenbeschadiging leidt door de oplopende stress die de versnelling veroorzaakt. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer…

-‘De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens’, zei mijn vader met regelmaat. Een van onze goede voornemens is om er de volgende keer toch meer tijd voor te nemen. En dat lukt dus niet. Sommigen van ons lukt het een beetje. Als u nu dit boek ter hand neemt bestaat de (bescheiden) kans dat het u ook lukt de tijd te stillen.

-Waarom zou u? Stilte is weldadig, een Godsgeschenk. U zult dat niet direct beamen, want in het begin hebt u te lijden onder ontwenningsverschijnselen. De onrust en het innerlijk kabaal worden eerder erger. Daar moet u doorheen om bij de stilte uit te komen.

-Stilte maakt van u een ander mens. En daar hebt u niet alleen wat aan; uw directe omgeving kan dat natuurlijk waarderen. Maar ook de mensen die uw pad kruisen hebben er baat bij.

-Om vast te wennen aan de eeuwigheid. Dat klinkt natuurlijk gek, maar dat valt wel mee. Zij die geloven haasten niet. Wij hebben zeeën van tijd. Omdat we niet geloven dat alles moet tussen wieg en graf. Reken maar dat die relativering ontspannend werkt. En niet alleen voor u…


About this entry