Rouen, de kathedraal (van Onze Lieve Vrouwe)

IMG_1387

Ook deze gotische kathedraal is een opvolger van een Romaanse kerk. Hugo van Amiens, bevriend met abt Suger, de ‘uitvinder’ van de gotiek, gaf in 1145 opdracht voor het begin van de bouw. De bouw zou eeuwen in beslag nemen. Het is een ‘ingewikkelde’ kerk. Er zijn zoveel elementen waar te nemen dat het de blik verwart. De Tour de Beurre heeft een wat ongebruikelijk dak voor een toren van een kathedraal. De toren op de viering heeft een aparte geschiedenis: le tour grêle heeft een gietijzeren spits en meet 151 meter vanaf de grond!

Johannes de Doper

Het linker portaal is gewijd aan Johannes de Doper. Volgens de overlevering was hij gelieerd aan de Essenen, een strenge ascetische groep, die politiek gezien tegenstanders waren van samenwerking met de Romeinse bezetter. Het timpaan boven de deur vertelt in een soort strip het absurde einde van zijn leven. Herodes, de machthebber destijds en collaborateur met de Romeinen had Johannes gevangen laten zetten. Herodes’ vrouw Herodias beschouwde Johannes, hoewel gevangen, als een bedreiging van haar positie. Toen haar dochter (Salomé) danste voor de dronken koning, beloofde hij haar van alles, ‘al was het de helft mijn koninkrijk’. Zij eiste, ingefluisterd door haar moeder, het hoofd van Johannes. De beeldhouwer heeft de geschiedenis heel apart weergegeven. Let op de acrobatiek van Salomé.

DSC_6431

Salomé brengt de mand met het hoofd bij haar moeder. Ik heb deze geschiedenis nooit eerder op een timpaan aangetroffen. De Stam van Jesse Vanaf de elfde eeuw verschijnt het icoon van de stam van Jesse. Jesse of Isaï is de vader van David, de legendarische koning van Israël. Onder het bewind van David groeide Israël uit tot een staat en verkreeg ook politieke invloed in de regio. Zijn koningschap nam in de loop van de geschiedenis mythische properties aan. Jezus van Nazareth is een afstammeling van deze koning. Tijdens zijn leven wordt hij ook wel zo aangeduid: zoon van David. Het is niet vreemd dat de christenheid deze titel overneemt en uitwerkt. Jesse ligt te slapen, terwijl uit zijn zijde een boom ontspringt, waaraan aan verschillende takken de dynastie van het koningshuis van David te zien zijn. Het gaat uiteindelijk om de laatste ‘telg’: Jezus, de zoon van Maria. Jean des Aubaux maakt het sculptuur in de timpaan van het hoofdportaal van de kathedraal.

IMG_1388

Klik om toegang te krijgen tot herodiasdef.pdf

 


About this entry