Opheffen de trend in 2014

einde bebouwde kom1

‘Bewoners zien opheffen Moerdijk wel zitten. Een meerderheid van de bevolking van het Brabantse dorp vindt dat de woonplaats kan verdwijnen, zo blijkt uit een enquête van Omroep Brabant en BN/De Stem. Burgemeester Jac Klijs (CDA) zegt de uitkomst van de enquête te herkennen, maar doet niets met de resultaten.’ De uitkomst van de enquête is door heel veel andere gemeenten met interesse ontvangen. Ruim 85% van de Nederlandse gemeenten overweegt soortgelijke plannen. Korhouterveen heeft de uitslag van de enquête in Moerdijk niet afgewacht. De plaats werd in alle stilte afgelopen zomer opgeheven en van de kaart geveegd, met inwoners en al. In september is de provincie Mareland volledig weggeörganiseerd. Mareland lag boven Groningen. Politieke waarnemers zagen deze maatregel al geruime tijd aankomen, door het herhaaldelijk ingezet worden van de slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’. Ook Amsterdam heeft vergevorderde plannen. Vanuit het buitenland werd krachtig protest aangetekend. Maar nadat het kabinet de Amsterdamse musea en de Wallen aan andere Europese steden had verkocht, luwde dat. De opheffingsgolf valt samen met de pogingen van dit kabinet om te komen tot superprovincies.

Rutte ziet superprovincie gewoon komen (en gaan)

In de Tweede Kamer is bij de oppositie met ontstemming gereageerd op de ontwikkelingen. ‘Tot nu toe had dit kabinet geen enkele visie, voor wat dan ook. Nu surfen ze gewoon op de golf van opheffingen mee en noemen dat visie en beleid. Wat de premier gemakshalve vergeet is, dat met het verdwijnen van dorpen, steden en provincies ook het electoraat wegsmelt.’ Inderdaad laten getallen die het CPB vrijgeeft zien dat de omvang van de Nederlandse bevolking drastisch terugloopt. Zo nadert het inwoneraantal van De Peel de nullijn en zal er medio 2014 onder verdwijnen. Rutte wuift de kritiek lachend weg. ‘Politieke partijen zullen naar rato slinken, dus ik zie geen probleem.’ Dat het verschijnsel hier en daar toch tot onrust in de samenleving leidt, wordt duidelijk uit het toenemend aantal aanvragen bij programma’s als ‘Spoorloos’, ‘Verdwenen’ en ‘Opgelost’. Ook bij ‘Opsporing verzocht’ neemt het aantal aanvragen rondom vermissingen toe. ‘Wij gaan daar niet op in, want het is geen schokkende misdaad’, zo liet en woordvoerder weten.

Blinde krimp

Omdat er sprake is van blinde en volstrekt willekeurige krimp is er geen peil op te trekken. Verdwijnt er vandaag een dunbevolkt gebied of een vergrijsd dorp, morgen kan een dichtbevolkte stadswijk of economisch belangrijk deel van een stad van de aardbodem zijn verdwenen.


About this entry