Exit man/vrouw

Schermafbeelding 2013-04-22 om 23.13.34

 Afgelopen nacht heeft de Federale Raad van de Mensheid (FCH) een belangrijk en verstrekkend besluit genomen. Mannen en vrouwen worden afgeschaft. In de toekomst wordt de wereld alleen nog bevolkt door onzijdige mensen. Reden voor dit besluit is dat ‘het huidige concept qua efficiëntie ernstig tekort schiet’ en ‘in deze tijd we het ons niet meer kunnen veroorloven met zo’n ondeugdelijke uitvoering in de praktijk door te gaan.’

Ik zal u zeggen: het kwam voor mij toch wel als een schok. Ik heb het oorspronkelijke besluit met de toelichting aandachtig bestudeerd en er enige tijd over nagedacht. Niet dat ik niet te overtuigen ben van de voordelen van het afschaffen van de geslachten, maar het voelt zo vertrouwd. Ik hoef maar even de stad in te lopen en zie om me heen voortdurend twee uitvoeringen van de homo sapiens sapiens, namelijk mannen en vrouwen. Het zal wennen zijn dat die er straks niet meer zullen zijn. Ik begreep dat er nog geruime tijd discussie was om een van de twee varianten te laten voortbestaan, maar dat medici de doorslag hadden gegeven. Argument tegen slechts mannen was dat hun testosterongehalte gemiddeld toch dermate hoog is dat het tot geweldsuitbarstingen leidt. Daar kan natuurlijk aan gesleuteld worden, maar men is er toch niet zeker van dat er een permanente oplossing gevonden wordt in de vorm van een stabiele lage hormoonspiegel. De mannelijke uitvoering heeft zondermeer voordelen: het is een eenvoudig model met een weinig complexe hormoonhuishouding, maar het zwakke Y-chromosoom brengt teveel risico’s met zich mee. Genetische defecten liggen op de loer. De vrouwelijke uitvoering heeft weliswaar het voordeel van een dubbel X-chromosoom, maar de complexe hormoonhuishouding maakt het model storingsgevoelig. Een onzijdige variant verenigt van beide het beste, zonder de specifieke nadelen. Nu zult u zeggen: ‘Maar hoe plant de mens zich dan voor?’ In feite gaf Aldous Huxley in ‘Brave New World’ het antwoord al. Mensen worden voortaan gekweekt in flessen. We zijn nu wel zover dat we de mens kunnen klonen uit celmateriaal.

Ik pakte de telefoon om meer te weten te komen over het besluit en de uitvoering ervan. Ik sprak met mevrouw Zwaantje Kwakkel, van de Nederlandse afdeling van de FCH.

Ik: ‘Mevrouw Kwakkel, fijn dat ik u even persoonlijk spreek. Om maar met de deur in huis te vallen: we gaan nogal wat kwijt raken. U bent een vrouw, ik een man. Worden wij persoonlijk omgebouwd of gestript?’

Mw. Kwakkel: ‘Dag meneer Kruiseling. Nee, u en ik maken het niet meer mee, wij worden gefaseerd geëlimineerd.’ U begrijpt dat ik schrok, maar dat liet ik niet merken.

Ik: ‘Juist, ja, dat verwachtte ik eigenlijk wel. Zegt u eens, zijn er voordelen verbonden aan deze keuze?’

Mw. Kwakkel: ‘Wis en drie! We hebben nu al signalen vernomen van de porno-industrie, de mensenhandel en de farmaceutische industrie. Ze zijn radeloos en witheet gloeiend.’

Ik: ‘’Oh, waarom dan?’ Ik hield me van de domme.

Mw. Kwakkel: ‘Wel, u begrijpt dat er aan onzijdige mensen weinig seks en porno te slijten is, het interesseert hen eenvoudig niet. En dat verklaart ook waarom de criminele organisaties die in mensen handelen ons de oorlog verklaard hebben: een belangrijk deel van hun handelswaar is overbodig. Goed, ze kunnen nog wat verdienen aan aspergestekers en personeel voor naaiateliers, maar met de seksindustrie is het gedaan.’

Ik: ‘U noemde ook de farmaceutische industrie.’

Mw. Kwakkel: ‘Jazeker. Er hoeven geen anticonceptiva meer gefabriceerd te worden. Dat was een goudmijn voor die bedrijven.’

Ik: ‘Mevrouw, u hebt me overtuigd!’

Mw. Kwakkel: ‘Meneer Kruiseling, er zijn nog veel meer voordelen: de crime passionel zal verdwijnen, het huislijk geweld zal gedecimeerd worden, specifieke en geslachtsgerelateerde verschijnselen zullen verdwijnen, en dat zijn er heel wat. Neem bijvoorbeeld hooligans, vrijwel altijd opgefokte mannelijke exemplaren.’ De manier waarop ze er over sprak, stuitte me tegen de borst, maar opnieuw zag ik voordelen. Waarom was er niet eerder iemand op het idee gekomen? Onderdrukking van vrouwen en meisjes zou voortaan tot het verleden behoren, geen discriminatie meer op grond van geslacht of seksuele geaardheid. Prachtig! Ik noemde deze ook in het gesprek met mevrouw Kwakkel. Ze beaamde het en zei dat ook daar al aan gedacht was.

Nog even wilde ik ingaan op het voortbestaan van de soort en de overgang van de twee-geslachten-variant naar de onzijdige variant.

Ik: ‘Mevrouw, ik begrijp dat mannen en vrouwen worden afgeschaft. Op enig moment moeten we stoppen om nieuwe mannen en vrouwen voort te brengen. Hoe gaat dat, denkt u?’

Mw. Kwakkel: ‘Door uitgebreide castratieprogramma’s.’ Hoorde ik dat goed? Een pijnscheut trok door een zeker deel van mijn lijf. ‘Er zijn nu al speciale commando’s aan de slag in grote delen van Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oceanië. Daarna volgen de meer Westers georiënteerde delen van de wereld.’

Ik: ‘En de introductie van de onzijdige variant? Hoe ver bent u daarmee?’ Verbeeldde ik het me of hoorde ik een ijzig en venijnig lachje?

Mw. Kwakkel: ‘Maakt u zich daar maar niet druk om. Daar zijn we volop mee aan de slag, we liggen voor op schema. U noemt me mevrouw, maar dat hoeft niet.’ Toen realiseerde ik me dat ik sprak met een  exemplaar van de nieuwe soort. Ze waren al onder ons! Hun greep naar de macht was in volle gang en wij, mannen en vrouwen, waren te laat. Ik probeerde een laatste troef.

Ik: ‘Euh, mevrouw Kwakkel, ik bedoel… ‘

Mw. Kwakkel; ‘Zeg maar Zwaantje.’

Ik: ‘Goed, dank u. Zwaantje, blijven er nog een paar mannen en vrouwen over? Als genenbank of zo?’ Ik was in de war.

Mw. Kwakkel: ‘Jazeker. We hebben laboratoria waar we met enkele speciaal geselecteerde exemplaren een fokprogramma opgezet hebben.’ Haar stem –ik zeg nu ‘haar’, maar dat klopt niet- klonk ijzig en koel. Een gevoel van misselijkheid en walging maakte zich van me meester. En van groeiende angst. De dagen van mannen en vrouwen waren geteld. Maar nog was het niet te laat. U die dit leest bent misschien wel man of vrouw. Er rest u één ding: Plant u voort! Om te variëren op een Engelse vorstin: ‘Close your eyes and think of mankind!’


About this entry