Voelt ongemakkelijk, Geert!

blokzijl

Ja, dat is natuurlijk niet leuk als een ‘gevaarlijke Noorse gek’ verliefd op je is, politiek gezien dan. Eerder al moest je je Filip Dewinter van het lijf houden (‘Wilders en wij voelen elkaar perfect aan’, aldus Dewinter.) Van Marine Le Pen heb je dan weer minder te vrezen: ze vindt jou extremer dan zichzelf, omdat ze geen oorlog tegen religie voert. Je wordt kwaad als je wordt geassocieerd met extreem rechts. Toch weerhield dat Matthijs Jansen niet om juist onder extreem rechtsen aanhangers te ronselen. Hij roept de aanhang van Polinco op een ondersteuningsverklaring voor Wilders te ondertekenen, in 2006.

Anders Breivik is anti-Islam, anti-multiculti en anti-links. Tot zover slechts overeenkomsten. Wilders wijst geweld af en wil slechts via democratische en legale weg zijn doel bereiken. Breivik acht geweld ‘gruwelijk maar noodzakelijk’. Ik begrijp dat Wilders in de sterkst mogelijke bewoordingen de misdaden van Breivik veroordeelt en afwijst. Ondertussen blijft hij de dingen zeggen die hij altijd gezegd heeft.

Waarom wil het er bij hem niet in dat zijn woorden anderen kunnen inspireren tot daden? Dat is toch de droom van iedere politicus? Dat zijn woorden wat teweeg brengen? Wilders beoefent de retorica als geen ander en is altijd uit op effect. Is het niet schreeuwend en scheldend, dan is het wel met malle en onhaalbare acties en moties die, doordat ze mislukken, van hem het slachtoffer maken. Nu lijkt het er op dat zijn woorden slachtoffers hebben gemaakt.

Max Blokzijl

Op 16 maart 1946 werd Max Blokzijl gefusilleerd. Waarom? Vanwege zijn radiopraatjes. ‘Hij speelde in op de gevoelens van twijfel die bij heel veel Nederlanders speelden. De ‘nieuwe tijd’ werd als onontkoombaar voorgesteld, het verzet belachelijk gemaakt. Gruweldaden van de nazi’s praatte hij goed als de onvermijdelijke bijverschijnselen van een omwenteling. Op anti-Engelse en anti-communistische gevoelens speelde hij gretig in.’ Ik geloof niet dat Blokzijl persoonlijk een trekker heeft overgehaald. Toch meende de rechter dat zijn invloed zo groot was op het Nederlandse volk: ‘gedurende de bezettingsjaren opzettelijk – terwijl Nederland in oorlog was met Duitsland – in het openbaar, in hoofdzaak door middel van radio, propaganda had bedreven, gericht op het breken van het geestelijk verzet van de Nederlandse bevolking en het ontrouw te doen worden aan de gemeenschappelijke geallieerde zaak.’ Ter dood veroordeeld ‘vanwege de verderfelijkheid van de door verdachte gevoerde propaganda als wegens de daaruit blijkende misdadige gezindheid.

Parallellen

Mag ik Blokzijl en Wilders met elkaar vergelijken? Natuurlijk hangen ze beiden totaal verschillende denkbeelden aan. Maar ze bedienen zich van dezelfde middelen en schuwen niet het volk op te ruien om hun doelen te bereiken. Daarom maak ik me zorgen over een populistische politicus als Geert Wilders. Breivik werd door Wilders voor gek verklaard. Breivik heeft zich voor de rechter met succes verzet tegen dat predikaat. Daaruit concludeer ik dat woorden macht hebben en mensen, in eigen oog en die van de samenleving ‘niet gek en toerekeningsvatbaar’ tot gruwelijke daden kunnen aanzetten. Wat mij betreft dringt dat door in de hersencellen onder de geblondeerde haardos van deze Nederlandse politicus.


About this entry