Dossier Geluk

‘vrolijk dossier: klein geluk, in en om het huis’. ‘wathandig’, van ‘allerhande’, van AH, (alles) voor in en rondom het huis, gaat ons gelukkig maken. In het blad bevindt zich namelijk een dossier. En daarmee gaat het lukken. Het blad is gratis, dus neem mee! Want gelukkig worden, wie wil het niet? Ik wil het veel liever dan in een kwartier mijn vriezer ontdooien of de foto’s ordenen. Ik word wat onrustig als ik het geluk niet in de inhoudsopgave aantref. Het zal er toch wel in staan? Op bladzij 23 tref ik in warm oranje het vrolijkdossier -inderdaad zonder spatie- aan. Mijn verwachtingen worden tot normale en nuchtere proporties teruggebracht. Het gaat om klein geluk in en om het huis. Kijk, dan is het te doen. Benieuwd sla ik de bladzij om, nu komt het!

Maar dan blijk ik het eerste geluk al over het hoofd te hebben gezien. Op bladzij 22 springt een hippe moeder met een dure tas en op onmogelijke schoenen touwtje met haar kinderen. Je blijkt spontaan te moeten touwtje springen met je kinderen om te ontdekken dat je het niet bent verleerd. En mooi meegenomen: je verliest kilootje(s). De tip is om er een work out van te maken, goed voor conditie en coördinatie. En ook voor geluk? Het ligt vast aan mij, maar ik had het niet direct herkend als geluk, waarschijnlijk omdat het klein was en ik groter geluk verwachtte.

Ik moet zeggen: daarna ligt het geluk voor het oprapen. Een hapje eigeel, een verse punt aan je potlood, een krantje in de ochtendzon, een lief sms’je sturen of ontvangen, hoe moeilijk kan het zijn? Maar wat is het nou, dat maakbare geluk? Als ik er van een afstandje naar kijk zijn het een soort trucjes om je emoties te sturen. Het bakken van een appeltaart, de bezigheid op zich en het resultaat, dat je ruikt, ziet en proeft, vervult je met tevredenheid. Het gaat om goed voelen. Ik denk dat er wel wat in zit. Als je jezelf regelmatig beloont, verwent en bemoedigt doet dat iets met je gevoel van eigenwaarde en dat draagt bij aan je geluk. Ik denk dat heel veel mensen een zeer bevredigend bestaan leiden, maar zich er niet van bewust zijn en daardoor veel geluk -of op zijn minst zich gelukkig voelen- mislopen. De commercie heeft het niet zo op gelukkige mensen. Ontevreden en ongelukkige mensen zijn gemakkelijker te bewegen tot een aankoop. Geluk en tevredenheid zijn slecht voor de handel. Daarom druppelen veel bedrijven andermans geluk in hun reclame. Jij voelt je dan minder gelukkig (want je hebt product X nog niet) en overweegt dan eerder de aanschaf.

Ander geluk

Of eigenlijk: geluk van een andere orde. Natuurlijk verdenk ik AH niet van het bevorderen van echt of groot geluk. Het is een kruidenier! Geluk dat je overstijgt is niet te koop en niet in 28 tips te vangen. Zonder het klein geluk te veronachtzamen ben ik toch meer in de weer met het grote geluk. Het kleine geluk van ‘wathandig’ zet je dan beslist op het verkeerde been. Groot geluk ligt niet voor de hand, heeft de schijn zelfs tegen. Het lijkt op het eerste gezicht zelfs wel ongeluk. Waar ik die wijsheid vandaan heb? Ik heb eens goed gekeken naar de ‘zaligsprekingen’ -een onmogelijk woord- van Jezus.

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel’

Ik hoef je niet te vertellen dat dit geluk tegen alle logica en menselijk wensen indruist. Het gaat hier om geluk dat te groot is voor dit leven, het overstijgt het. Voor mij heeft het, dat zal je niet verbazen, met God te maken. Willem Barnard heeft er over gedicht en dat is op muziek gezet. Het gaat als volgt:

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af, omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn, de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.

De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid, als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.

Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.

Inderdaad, het is geheimtaal. Dat komt omdat dit geluk -Gods goedheid- niet voor het oprapen ligt. Ik ga het dossier over het klein geluk in en rond het huis nog eens bekijken. En ik neem het ook ter harte. Maar het dossier van het grote geluk, daar ga ik echt voor.

Post Scriptum:

Kijk kijk, Sanne Bloemink viel het ook al op: http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3332480/2012/10/16/Geluk-vind-je-niet-in-je-eentje.dhtml


About this entry