Zie, ik verkondig u grote blijdschap…

 

Zie je het? De schepping van Adam uit de Sixtijnse Kapel, Rome, door Michelangelo:

Ik heb nog een associatie: de Annunciatie. De engel Gabriël bezoekt Maria in Nazareth om haar te vertellen dat ze de moeder wordt van de Zoon van God, zonder tussenkomst van een aardse man.

Waar maakt Philips reclame voor? Voor een ontharingsapparaat dat werkt door middel van licht. Vandaar ook de zin ‘En toen was er LICHT.’ Ook dat verwijst naar een bijbels  verhaal, dat van de schepping. Het eerste dat de Schepper maakte was licht. Hij deed het door te zeggen: Er zij licht.’ En er was licht. 

Waarom?

Waarom maakt Philips gebruik van bijbelse associaties in een tijd van toenemend agnosme? Heel veel gebruiksters van het apparaat zullen geen notie hebben van de verwijzingen, het zegt ze niets. In de folder waarvan ik de voorkant kopieerde wordt een ‘vooraanstaand dermatoloog Dr. Narurkar opgevoerd, die uitspraken doet over de voorkeuren die vrouwen hebben als het gaat om ontharen. In de folder is geen enkele verwijzing aan te treffen naar de fresco van Michelangelo of naar het scheppingsverhaal. Het is duidelijk dat die er ook eigenlijk niet toe doen. Toch maakt Philips heel bewust gebruik van deze ‘iconen’. Onderbewust spelen ze een rol. Ook bij vrouwen die niets hebben met het christelijk geloof, met de bijbel of met kunst. De verhalen uit de bijbel en sommige afbeeldingen zijn opgeslagen in het collectief onderbewustzijn. Philips vertrouwt erop dat de boodschap (Koop een Philips Lumea) gemakkelijker binnenkomt als er gebruik gemaakt wordt van deze elementen.

Wat vind ik ervan?

Is het blasfemisch? Moet ik de reclamecodecommissie inschakelen, zodat Philips op het matje wordt geroepen? Ik denk niet dat ik een poot heb om op te staan. De verwijzingen zijn door mij opgemerkt, maar het zijn mijn persoonlijke associaties. En dan telt het niet. Afgezien daarvan, ik zou het niet doen. Het is contraproductief om me gekwetst te voelen en als zodanig op te stellen. Het geeft me gewoon stof tot nadenken.

Overigens, beste lezer, ik heb de folder meegenomen bij een parfumerie omdat ik daar voor mijn vrouw een potje dagcrème haalde. Ik had geen plannen, mijn vrouw ook niet.


About this entry