De Dom te Aken – de Mariaschrijn

In het koor van de Dom te Aken staan twee schrijnen, de Mariaschrijn (1220-1239) en de Karelschrijn (1215). De Karelschrijn bevat zo goed als zeker ruim negentig beenderen van keizer Karel. De ouderdom van het gebeente komt overeen met de tijd waarin Karel heeft geleefd en een van de beenderen vertoont de sporen van een fractuur waarvan bekend is dat Karel die had opgelopen. De Mariaschrijn bevat ook het een en ander. Drie kostbare relikwieën: een mantel die Maria heeft toebehoord, een doek waarin het onthoofde hoofd van Johannes de Doper was gewikkeld en een lendendoek die Jezus heeft gedragen. Van de mantel die aan Maria wordt toegeschreven is door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat hij de juiste ouderdom heeft. Elke zeven jaren wordt de mantel uit de schrijn gehaald en aan het volk getoond. De gids vertelde dat sommige gelovigen wordt toegestaan om de mantel dan aan te raken. Het weefsel is zo oud en in zulke staat dat dat voor het behoud ervan eigenlijk ontoelaatbaar is. Maar dat belang is ondergeschikt aan het belang van de gelovigen en van de kerk. In 2007 is de mantel getoond en -onder het voorbehoud van de apostel- in 2014 zal dat opnieuw gebeuren. Enkele Maria-orden uit Hongarije hebben permissie om de mantel te eren en aan te raken.

Maria’s mantel

Stel dat het echt zo is, dat het daadwerkelijk een mantel is waarin Maria zich ooit hulde, wat betekent dat dan? Wie is zij, dat haar mantel als voorwerp van verering wordt aangemerkt? Ik weet het wel, de mantel zelf wordt niet aanbeden. Zelfs Maria wordt niet vereerd alsof zij een godin was. Zij is middelares en medeverlosseres volgens de Romeins-katholieke kerk. Protestanten hebben haar uit reactie altijd links laten liggen. Ten onrechte vind ik. Wat je ook van haar vindt of van haar gelooft, deze vrouw is iets bijzonders overkomen. Ze is de moeder van Jezus, de rabbi uit Nazareth. En hij is niet zomaar iemand. Dat was hij al niet tijdens zijn leven en ook niet ‘naar eigen zeggen’. Maar dat hebben we dan wel weer uit de bronnen van zijn volgelingen, de evangelisten. Kortom: je kan er alleen iets mee binnen het kader van het christelijk geloof. Maar wat dan? Ik begrijp dat mensen haar daadwerkelijk aanspreken:

Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen

Maria wordt gevraagd om voor ons te bidden. Blijkbaar is zij daartoe in staat, ze kan ons horen. En ze kan onze gebeden kenbaar maken aan Jezus Christus. Hij luistert naar haar: “Heer Jezus Christus, onze middelaar bij de Vader, Gij hebt u  gewaardigd de allerheiligste maagd, Uw Moeder, ook als onze moeder en als middelares bij U aan te stellen; verleen genadig, dat alwie tot U zal naderen om Uw gunsten af te smeken, de vreugde mag smaken, door haar deze alle verkregen te hebben: Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen, Amen.
Heer ons moge bijstaan het gebed van de H. Maagd, Uw moeder en onze middelares, opdat wij, dankzij haar voorspraak, vooruitgaan ter eeuwige verlossing. Amen.
Moeder van altijddurende bijstand, bid voor ons.

Moeder Gods

Het heeft nog wat voeten in de aarde gehad voor zij ‘Moeder Gods’ mocht worden genoemd. Sommigen menen dat zij wel Christus had gebaard -volgelingen van bisschop Nestorius-, maar dat dat niet hetzelfde was alsof zij God had gebaard. Er moest een concilie aan te pas komen om dat vast te stellen. Is het daarom dat de twaalf apostelen met getrokken zwaarden rondom de schrijn zitten, om deze kostbaarheid te verdedigen?

Daar zit ik dan, protestant met een geloof dat geen plek heeft voor een tussenpersoon tussen God of Jezus en mij. Het is me wezensvreemd. Eerst was ik van plan om in 2014 aan te schuiven in de rij van pelgrims die langs het relikwie zal schuifelen om er een glimp van op te vangen en te bidden. Misschien doe ik het ook wel, maar ik zal dan vooral oog hebben voor de gelovigen en wat zij doen. Het wil nog niet zo met mij als Maria-gelovige…


About this entry