Anarchie

Griepen

Het RIVM daagt huisarts Van der Linde voor de rechter, omdat hij publiekelijk het nut en de effectiviteit van de griepprik in twijfel trok. Het RIVM vindt dat dat niet mag. En wat vindt u? Het RIVM maakt zich daarmee een beetje belachelijk. Je gelijk halen, althans in de openbaarheid, doe je door het debat aan te gaan en Van der Linde met argumenten verslaan, niet met een uitspraak van de rechter. Het RIVM heeft een probleem: de Nederlandse bevolking vindt dit instituut niet meer zo gezaghebbend en geloofwaardig. Dat komt doordat er te vaak loos alarm is geslagen, niet eens (alleen) door het RIVM. Herinnert u zich de ophef rond de Mexicaanse griep nog? Het liep met een sisser af. De overheid zat met een overdosis aan vaccins en raakte ze aan de straatstenen niet kwijt. U en ik hebben ze uiteindelijk betaald via de belastingen… Ab Osterhaus werd toen nog beticht van belangenverstrengeling. Dat is nu ook weer het geval: het RIVM zou belang hebben bij de productie van het griepvaccin. Het punt dat ik wil maken is dat het RIVM zo snel naar de rechter stapt.

Bleker

Staatssecretaris Bleker wil de zorg voor natuurgebieden overhevelen van het rijk naar de provincies. Op zich een prima plan. Maar hij voert direct een onfatsoenlijke bezuiniging door. Waar hij het zelf niet kan met minder geld, mag de provincie het doen met nog minder geld. Groningen en Brabant hebben al gezegd dat ze er niet voor voelen. De biodiversiteit neemt toch al af, en met deze maatregel wordt het nog beroerder. Wat Bleker nu kan doen is via een maatregel van bestuur de provincies dwingen toch de regeling uit te voeren.

Kamp

Deze minister van sociale zaken begint ook met het wetboek te zwaaien. Mensen die een uitkering genieten (…) worden eerder strafrechterlijk vervolg als ze er een potje van maken. ‘Kamp zei dat sneller zal worden overgestapt op het strafrecht als iemand zich niet laat corrigeren door bestuurlijke boetes en niet betaalt.’

Tendens

De burger wordt door de liberale wind die door dit land waait egoïstischer en anarchistischer en lapt van alles aan zijn laars. Maatregelen worden gezien als een inperking van de vrijheid, het hoogste goed op aarde. Daar zijn de gezagdragers, in welke vorm of hoedanigheid, het slachtoffer van. De vraag is hoe zij reageren. Wel, deze overheid reageert met repressie. En zo komen overheid en burger steeds meer tegenover elkaar te staan. Dit leidt ook tot meer polarisatie tussen voor- en tegenstanders van deze harde aanpak. En in een gepolariseerd klimaat bloeien praatjesmakers zoals Wilders op.

U begrijpt vast wel aan welke kant ik sta. Ik vind dat het niet de goede kant op gaat. Of het land het zat is weet ik niet, maar ik word het een beetje zat. Volgens mij helpt protesteren deels. Maar doen waar ik voor sta helpt beter. Aan de slag!


About this entry