Geert Wilders, een geslepen politicus

Hij heeft het debat gewonnen!

‘Doe eens normaal man’ is ongetwijfeld de zin die iedereen uit de laatste politieke beschouwingen is bijgebleven. Wat ben je een knap debater als je dat lukt! De ‘gewone man’ blijkt geen enkele moeite te hebben met deze uitspraak: de premier mocht best zo worden aangesproken en de meesmuilende Haagse politici die zich er over opwonden hebben het beeld van ‘de wereldvreemde Haagse kliek’ hiermee bevestigd. En het gekke is: iedereen heeft ijverig meegeholpen met het rookgordijn dat Geert Wilders heeft opgetrokken. Want wie een beetje oplet ziet dat deze man desperaat is. Zijn politieke issues trekken geen aandacht meer, zijn statements zijn niet interessant meer. Henk en Ingrid hebben wel wat anders aan hun hoofd dan de komst van Achmed en Fatima. Ze moeten langer doorwerken omdat de AOW-leeftijd wordt verhoogd, hun pensioenen zijn aan het verdampen, hun zorgpremie schiet omhoog en hun zorgpakket verschrompelt, hun baan staat op de tocht , hun koopkracht neemt af en Europa slorpt de Nederlandse welvaart op. En Geert Wilders? Die doet helemaal niets. Niets? Jawel, hij gedoogt. Maar het is niet de bedoeling dat Henk en Ingrid dit doorkrijgen. En daarom schreeuwt Wilders dat Cohen de grootste gedoger is. En het klopt: Cohen gedoogt dit kabinet ook en sterker nog: stuent het op een aantal punten. Laten dat net nou de punten zijn waar Wilders tegen is… Wat Cohen niet kan en Wilders wel, is de stekker uit dit kabinet trekken. Gedogen kan dus op twee manieren.

Niets bereikt

Wilders heeft niets bereikt. De AOW-leeftijd heeft hij al direct laten schieten. (De Partij voor de Vrijheid vecht keihard voor behoud van de AOW op 65 jaar. Voor de PVV is de handhaving van deze oudedagsvoorziening het enige breekpunt bij de formatie van een kabinet.) Zijn anti-Europese opstelling wordt niet gedeeld door de regeringspartijen en ze gaan met steun van de Kamer gewoon door met dat beleid. En Wilders laat het gewoon gebeuren. Het PGB wordt nagenoeg afgeschaft en opnieuw is Wilders muisstil.(De PVV wil geen verhoging van het eigen risico in de zorgverzekeringswet) Er is nog wat symboolpolitiek die door Leers wordt bedreven als het gaat om immigratie-beperkerkende maatregelen, maar die heeft geen schijn van kans in Europa. Leers en Wilders weten dat alle twee, maar ze voeren dit toneelstukje speciaal voor Henk en Ingrid op. Jammer dat er niemand naar komt kijken. Hoe komt het dan dan niemand door heeft dat Wilders de grootste verliezer is van deze algemene politieke beschouwingen? Omdat hij met zijn ‘ketelmuziek’ de aandacht ervan handig heeft afgeleid. Zitten er in de kamer dan geen andere geslepen politici? Jazeker, maar die zijn integer en houden zich niet bezig met dit soort slinkse praktijken.

Wat te doen?

Politici zouden zich zorgvuldig moeten voorbereiden op een aanval. Om dit kabinet ten val te brengen -dat is wat Cohen, Roemers en Sap best willen- hebben zij Wilders nodig. Als ze de kiezer nu laten inzien dat zijn belangen niet veilig zijn bij Wilders, kunnen ze hem in het nauw brengen. Deze man is zo belust op macht dat hij daar wel een kabinet voor over heeft. Ik ben benieuwd of hij dan eieren voor zij geld kiest. Het zal bij herhaling moeten worden aangetoond dat Wilders de belangen van zijn kiezers telkens weer verkwanselt en dat hij onbetrouwbaar handelt. Zelfs Henk en Ingrid krijgen dat door.


About this entry