Domkerk Utrecht herrijst!

Kijk nog meer eens goed naar dit rommelig waaigat, want het gaat verdwijnen.

Ik schreef er al eerder over (Het begin van Nederland-2), maar het komt opnieuw in het nieuws: de Domkerk wordt herbouwd! Aanleiding om het er over te hebben is de start van de bouw van een maquette met een schaal van 1 op 50. Die wordt gebouwd met de kennis van de opgravingen op het Domplein. Een instrumentenmaker gaat hem zo construeren dat er rekening wordt gehouden met de conditie waarin de fundamenten zich bevinden. Hij denkt tweeëneenhalf jaar nodig te hebben. De maquette zal te zien zijn in RonDom aan het Domplein 9.

Enthousiast

Het mooie van de herbouw is de wijze waarop. Het zal een project worden dat tientallen jaren gaat duren omdat de kerk op ambachtelijke wijze wordt herbouwd. Met gebruikmaking van Middeleeuwse technieken zal het middenschip herrijzen. Geen glas, beton en staal, geen schreeuwende radio’s en ronkende hijskranen, maar houten stellages, tredmolens en ateliers voor beeldhouwers en timmerlui. Kijk, daar ga je voor je plezier van tijd tot tijd eens kijken! Ik kom regelmatig in Keulen en neem dan ook altijd een kijkje in het atelier van de restaurateurs. Er is altijd wat nieuws te zien. En ik krijg besef van tijd. Het is niet erg als iets lang duurt. Het al me niet verbazen als ik de voltooiing niet meer meemaak. Geeft niet. Hoeveel Middeleeuwers hebben datzelfde niet ervaren?

Teleurstellend

Opnieuw was de reactie van de kant van de Protestantse gemeente die de Domkerk gebruikt teleurstellend. De predikant, ds. de Jong, zat niet te wachten op uitbreiding van het kerkgebouw. Ondertussen begreep ze goed dat dat niet de bedoeling was van de herbouwers. Maar ze was tegen: een kerk is een godshuis, punt uit. Verder was ze bang inkomsten mis te lopen. Bezoek aan de kerk is gratis, maar er staat wel een offerblok. Van die inkomsten kan de kerk elke dag open zijn en is er bemensing. Ik vind dat ze een punt heeft. Een kerk hoort gratis en toegankelijk te zijn en als je het waardeert geef je er voor wat je kan missen. De herbouw zal waarschijnlijk alleen tegen betaling te bezichtigen zijn. Mensen die daarna de huidige kerk bezoeken (het koor dus) gaan niet nog eens betalen. Maar aan dat bezwaar moet toch een mouw te passen zijn? Natuurlijk, als je tegen bent ga je geen oplossingen bedenken. Ik denk wel dat dit project heel veel bezoekers kan gaan trekken. En die staan wel bij de kerk op de stoep. Daar moet je iets mee kunnen. Mijn lief vindt wel dat ze die saaie tearoom dan eens moeten pimpen…

Herbouw Middenschip Domkerk maakt zich sterk voor de herbouw. De belangrijkste hobbel blijkt het overtuigen van de mensen in Utrecht en de leden van de Protestantse gemeente.

‘We hebben al een bouwput’ -Klopt, Vredenburg is een ramp. Maar dit wordt een leuke bouwput!

‘We zitten niet te wachten op een grotere kerk’ -Nee, jullie niet, maar je maakt een denkfout. Je vervalt in wij-zij-denken. Je denkt in de scheiding van seculier en sacraal. En dat is voorbij. Je kunt het middenschip multifunctioneel gebruiken en maatschappelijke, culturele en religieuze gebeurtenissen met elkaar verbinden. Vroeger waren kerken ook niet van die gesloten bolwerken. Grijp de mogelijkheid aan om uit je isolement te treden. Je kunt je dat in tijden van krimp niet veroorloven. Kerk, durf te leven!

Oproep

Ik roep iedereen op om zich sterk te maken voor de herbouw van het middenschip van de Dom!


About this entry