Willibrordprocessie 2011

Afgelopen zondagmiddag troffen mijn lief en ik tot onze verrassing de Willibrordprocessie, die jaarlijks in Utrecht wordt gehouden. Vanaf 2002 worden ze weer gehouden, tegelijk met de Uitzondag, behalve dit keer. de Uitzondag was de 4e, het was nu de 11e. Ideetje van Aartsbisschop Eijk?

Op de site van De kathedraal  staat het zo: “Een processie is een geloofsgetuigenis – vandaar ook het motto ’Geloven mag gezien worden’. Pastoor G. van der Vegt: “Wie kan er beter met een processie worden geëerd dan één van de grootste geloofsgetuigen van de Lage Landen, de heilige Willibrord? Processies zijn ook een uiting van vreugde om het geloof. In het Oude Testament lezen wij hoe Koning David dansend voor de Ark van het verbond uitging (2 Samuel 6) toen deze in processie teruggebracht werd naar Jeruzalem. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor u zowel een geloofgetuigenis als een stukje blijheid om het geloof mag betekenen.”

Nu ben ik een protestant -dat merk ik op zo’n moment- en ik vraag me af wat er door de hoofden van de processiegangers heen gaat. Dat denken is zo’n typisch protestants trekje. Doe het nu maar gewoon en ervaar het. Maar nee, dat lukt me niet. Ik heb wel intens gekeken naar wat aan mij voorbij trok. Het geheven Evangelieboek, een kruis, de Godslamp, wierookvaten en natuurlijk de reliekschrijn met het gebeente van Willibrord, de stichter van wat nu Nederland heet. Toen ik weer thuis was heb ik het een en ander opgezocht. Tot mijn stomme verbazing was het rooms-katholieken tot 1983 verboden processies te houden in die streken en steden van Nederland waar zij dat niet zonder onderbreking hadden gedaan. 1983! Als daar protestantse ‘antipaapse’ sentimenten aan ten grondslag liggen -hetgeen ik vermoed- dan schaam ik mij plaatsvervangend. Een aantal zaken kon ik niet direct thuisbrengen. Is er een vaste volgorde in de stoet? En heeft die een betekenis? Wat is de betekenis van de kleuren van de gewaden en de vorm van de hoofddeksels? Ik zag kruisboogschutters in bijzondere dracht. Maken ze deel uit van een gilde? En van wie is die vlag met de zwaan erop?

Reliekschrijn

Met het ronddragen van de reliekschrijn van Willibrord wordt hij present gesteld. Het draait eigenlijk niet om Willibrord, maar waar hij voor stond. Willibrord stond voor het Rijk van God, het koninkrijk der hemelen. De kerk die hij diende was daar een gestalte van. Door middel van de processie wordt getracht het Rijk van God present te stellen. Om dat te zien en te ervaren heb je wel geloof nodig. Afgezien daarvan kunnen we het nog hebben over een adequate vorm van communicatie vandaag de dag. Het was mooi en opzienbarend, maar niet voor iedereen even duidelijk, denk ik zo…


About this entry