Atoomstroom

We leven in een vrij land. Je kan hier heel veel beweren voor je in moeilijkheden komt. Je hebt ook een behoorlijke keuzevrijheid. Ik acht dat een groot goed. Zelfs als mensen beweringen doen of keuzes maken die ik (en dat is dan mijn mening) verwerpelijk vind. U hebt wellicht het radiospotje van atoomstroom ook langs horen komen. Ik word opgeroepen om, ondanks Japan, toch te kiezen voor voordelige atoomstroom. Uit pure nieuwsgierigheid -ik gebruik al jaren groene stroom- heb ik de site van atoomstroom eens bezocht. Wat me opvalt is dat van meet af aan een verdedigende houding wordt aangenomen. Begrijpelijk: je zult als jong startend bedrijf maar geconfronteerd worden met een catastrofe als Fukushima.

De stekker eruit?

Kan je dat van iemand verlangen, dat hij de stekker uit zijn bedrijf trekt omdat hij inziet dat hij een onverantwoord product aan de man brengt? Ik weet het niet. Ik zou het wel groots hebben gevonden: ‘Atoomstroom gooit het roer om en levert vanaf nu 100% verantwoorde elektriciteit.’ Dat gaat natuurlijk niet gebeuren.

Twee problemen

Nucleaire energie brengt altijd twee problemen met zich mee: het risico van een nucleair ongeluk en het nucleair afval. Ondanks de uitzinnig strenge veiligheidsmaatregelen blijkt het onmogelijk om centrales zo veilig te maken dat er niets fout gaat. ‘Tsjernobyl’ was een gevolg van een menselijke fout (de zwakste schakel), Fukushima het gevolg van onvoldoende opgewassen tegen natuurgeweld, gekoppeld aan menselijke fouten. Wat me opvalt is de opzettelijke vergeetachtigheid van autoriteiten. Wie weet bijvoorbeeld over de gevolgen van Tsjernobyl? Wie vertelt dat daar 5 miljoen mensen dagelijks te lijden hebben onder ziekten, ontheemding en leed dat daarmee gepaard gaat? Wie heeft het over de 135.000 Japanners die niet terugkeren naar hun huizen, die niet weten in welke mate hun gezondheid is aangetast? Die moeten vrezen voor hun kinderen en kleinkinderen, zelfs al die nog niet geboren zijn? Ik hoor het nooit in de discussie. Ook in Japan zijn Tepco en de regering opvallend zwijgzaam als het gaat over de toekomst van het besmette gebied en de besmette bevolking. Wel wordt er telkens gesproken over de minieme kans dat zoiets weer gebeurt.

En de CO2 dan?

Het afwijzen van nucleaire energie stelt ons voor een enorm probleem. Want vrijwel alle vormen van energieopwekking leveren uitstoot van CO2 op. Daar hebben we te maken met het (enige) grote voordeel van kernenergie. Maar ik mag toch hopen dat we ons niet laten opsluiten in een discussie voor of tegen de een of andere vorm?

Nog een probleem

Gnothi seauton, zeiden de Grieken al. Het zou mooi zijn als in de discussie de onverbeterlijkheid van de zwakste schakel, de mens, eens echt onder de loep wordt genomen. Ik zie het er alleen niet van komen…

Kijk ook nog even naar dit lijstje: calendar of nuclear accidents


About this entry