Asia Bibi

Asia Bibi is een Pakistaanse christin die gevangen zit en ter dood is veroordeeld omdat zij zich schuldig gemaakt zou hebben aan blasfemie.  Asia zou hebben gezegd dat Jezus een betere profeet is dan Mohammed. Dat kwam haar duur te staan. Nu gaat het me niet zozeer om de zaak als wel om de wijze waarop het Westen in het algemeen en Nederland in het bijzonder reageert. Amanda Kluveld, columniste in de Volkskrant heeft zich opgewonden over het feit dat niemand zich opwindt over het feit dat deze vrouw op grond van deze bewering gevangen zit en zelfs ter dood is veroordeeld. Het lijkt wel of het westen zich neerlegt bij de uiterst intolerante houding die Islamitische staten innemen tegenover onderdanen die een afwijkende mening of overtuiging hebben. ‘Dat gaat daar nu eenmaal zo, bij ons is dat anders.’ Einde oefening. Ik deel de verontwaardiging van mevrouw Kluveld wel. Ze heeft onderzoek gedaan en geconstateerd dat het vooral christenen zijn die omwille van hun overtuiging gevangen zitten en in acht van de tien gevallen betreft het een situatie in een islamitische staat. Dat geeft op zijn minst te denken. Nu wil Kluveld niet de verdenking op zich laden dat zij anti-islamitisch is. Wat ze wel wil is deze feiten klip en klaar aan de orde stellen.

Rosenthal

Kluveld vraagt zich af of de minister van buitenlandse zaken wel een goed beeld heeft van de penibele situatie waarin christenen zich in Pakistan bevinden en dat daarom zijn optreden zo halfslachtig is. Ze heeft wel een punt. Het lijkt wel of de Westerse wereld door apathie bevangen is als het gaat om handhaving van de rechten van de mens, in het bijzonder als het om christenen gaat. In de publieke opinie speelt nog een oud anti-sentiment een rol. Mensen die zich hebben verwond aan de kerk of zich storen aan haar arrogante optreden kunnen zich er maar niet toe zetten om onrecht tegen christenen aan de kaak te stellen. De objectiviteit is ineens zoek.

Bierkaai

Ondertussen lijkt het wel of Kluveld tegen de bierkaai vecht. In Dit is de dag (EO, radio) werd haar gevraagd of de Volkskrant geen moeite had met haar standpunt. Daaruit maak ik op dat de tweedeling die heerst in de publieke opinie ook greep heeft op een omroep zoals de EO. Als we daar nou eerst eens van afstappen.

Wie verder wil lezen: Rosenthal en Pakistan (VK)


About this entry