Bach, niet de eerste, wel de beste. Passiemuziek in de 40dagentijd

Natuurlijk, daarover kan je van mening verschillen. Persoonlijk vind ik de Passionen van Bach de beste die er zijn. Vooral de Johannespassion heeft mijn hart gestolen. In tegenstelling tot de Mattheus gebeurt er van alles. Dat komt omdat aan de tekst van de Johannes de evangelietekst ten grondslag ligt. Voor de Mattheus is de tekst geschreven door de librettist Picander. Vandaag vinden we de teksten van de Mattheus vervreemdend.

Maar goed, in de Barok kwam de passiemuziek tot een hoogtepunt. Daar is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. Vanaf het allereerste begin van de kerk hebben de teksten over de passie (dwz. het lijden) van Jezus Christus een aparte plaats ingenomen in de liturgie. Het is interessant om de evolutie van de teksten en de muziek te volgen. We kennen de liturgie in het Gregoriaans. Maar wat ging daaraan vooraf? Hoe kwam een uniforme liturgie voor de hele toenmalige kerk in Europa tot stand? En wat gebeurde er met de tekst en de muziek op het kruispunt van Middeleeuwen en Renaissance? Welke veranderingen kunnen we bespeuren? Waren er regionale verschillen? Het is de tijd waarin de componist uit de anonimiteit stapt. Waarin drukken zij hun eigenheid uit? Spelen veranderingen in maatschappij en theologie daarin een rol? Welke? Dezelfde vragen kunnen we stellen bij de volgende overgang, die van Renaissance naar Barok.

Talloze componisten uit de Barok hebben zich bezig gehouden met passiemuziek. Welke instrumenten stonden hen ten dienste? Wat waren de regels van het spel? Hoe hebben zij die gehanteerd? Vragen te over!

Aan de hand van verschillen tussen componisten is te ontdekken hoe zij met de tekst omgingen en hoe zij hun muziek in dienst van de vertolking van de tekst gebruikten. Want we hebben het wel over passiemuziek. En die werd gebruikt in een kerkelijke setting. En moest daarom per definitie de verkondiging van het evangelie ondersteunen.

Op 14, 21 en 28 maart en 4 april worden er in de Oosterkerk in Zeist avonden belegd waar deze vragen aan de orde komen. Ik zal aan de hand van muziekfragmenten en luisteropdrachten de aanwezigen antwoorden op de vragen laten ontdekken. Het worden luisterrijke avonden!

http://www.facebook.com/event.php?eid=191202680900264

Van harte uitgenodigd!

Informatie? jjtimmer@valckenbosch.net


About this entry