Nederlands onderwijs in de mondiale top 3, volgens onafhankelijk onderzoek

Met Prutsers & Co, voor al uw onderzoek! Ah? Excellentie! Wat een genoegen. Nee, er belt niet iedere dag een minister, en nog wel persoonlijk. In mijn mailbox? Ja, ja, inderdaad, een bericht. Openen? Juist, resultaten en aanbevelingen van een onderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, van primair tot en met wetenschappelijk. Zozo. Of ik even de korte samenvatting wil bekijken? Ja, zwzwz… behorend tot de mondiale top 3, zwzwzwzw alleen maar verbeterd dankzij de efficiëntieslag en de bezuinigingen. Afgeslankt en geconcentreerd, e-learning groot succes, massaliteit alleen maar bevorderend voor onderlinge uitwisseling… Wel, excellentie, dat ziet er goed uit. Dat weerspreekt toch eerdere berichten. Dan hadden de betogers het toch mis. Wat zegt u? Aanbevelingen? ja, zwzwzw… verdere bezuinigingen tot 700 miljoen. Colleges nagenoeg afgeschaft. Basisschoolleerlingen voortaan onderwijs via tv en internet in de kinderopvang. Geen gebouwen en docenten meer, centraal aangestuurd vanuit Zoetermeer. Onderzoek door universiteiten afgestoten en overgenomen door het buitenland, mondiaal denken… Nou, gewaagd hoor. Daar zou ik mijn handen niet aan willen branden. Wat zegt u? Juist wel? Hoe bedoelt u? Het onderzoek moet nog gedaan? Maar wat heb ik dan zojuist gelezen? Oooo, nu snap ik het. Jaja. Dus u wilt dat wij het onderzoek doen waarvoor u de resultaten, conclusies en aanbevelingen mij zojuist hebt gemaild. En daar moet ik de naam van mijn instituut aan verbinden? Wat denkt u dat dat met mijn reputatie doet? Ja, mijn vader is hiermee begonnen. In die zin ben ik een echte Prutser, zoals mijn vader een echte prutser was. En daarom hebt u ons gekozen. Hm, daar hangt wel een prijskaartje aan. wat zegt u, wanneer moet het af? Maar dat kan toch niet? Er hoeft geen onderzoek gedaan? Nee, maar het moet wel geschreven… Hoezo, prutswerk? Ja, voor zoveel geld wil ik het wel doen. Waar kan het onderzoeksrapport naar toe? Niet opsturen? U leest het wel in de krant. U bent ook niet de opdrachtgever? Ik begrijp het steeds beter, excellentie. Nee, we hebben elkaar nooit gesproken. Niettemin, bedankt voor de opdracht. Ja, het wordt geheel conform uw wensen uitgevoerd. Goedemiddag.


About this entry