Culturele kaalslag

Vanmiddag (zaterdag 20 november) bij De Klinker liep het volk te hoop. Onder luid tromgeroffel, met verschillende instrumenten ter begeleiding werd het lied van Freek de Jonge uit volle borst gezongen.

Het refrein:

Je weet niet wat je hoort

Je weet niet wat je ziet

Je proeft het en je voelt het

Iets mooiers is er niet

De tranen die je laat

de lach waarin je schiet

Je hart is vol je mond loopt over

Iets mooiers vind je niet

Sebastièn de Jong schonk Beaujolais Primeur. Er was reuring en ontroering, er was een gevoel van saamhorigheid. Het raakt de mensen dat er op cultuur wordt bezuinigd. In een beschaafd land zijn er zo’n twee, drie aspecten van de samenleving waar we heel zuinig op moeten zijn. Dat zijn de politiek, de vrije pers en de kunsten. Want daarin kan een volk zich hoorbaar en kenbaar maken. Het gaat er dan niet om of het je aanstaat, maar alleen al de mogelijkheid dat je je kunt laten horen is geweldig belangrijk. In het journaal werd het item ook behandeld. Daar heette het dat mensen zich verzetten tegen het duurder worden van ‘een avondje uit’. Dat schoot me in het verkeerde keelgat. Natuurlijk, veel kunst is salonfähig en dient slechts ter verstrooiing. Ik doe daar zelf ook aan mee: genieten van muziek, een mooie tentoonstelling bezoeken, een uitvoering meemaken. Maar als het er op aankomt is kunst meer dan dat. Totalitaire regimes zijn vaak gebeten op kunstenaars. Omdat ze heel goed weten welke machtige wapens ze hanteren. Muziek, woorden, beelden, films, ze kunnen mensen de ogen openen voor de onwenselijke werkelijkheid, ze kunnen dromen wakker maken over een andere eerlijker toekomst. Sommigen vrezen dat. Ons land kan wel wat meer kunst gebruiken, om de vervlakking en verharding tegen te gaan. Balkenende heeft het met politiek beleid niet waar kunnen maken, maar ik heb hem ook nooit betrapt op een culturele uiting. Ik begrijp best -en iedereen begrijpt het- dat deze regering voor de onmogelijke klus staat om de opgelopen tekorten aan te zuiveren. Maar meer wijsheid en een betere prioritering, is dat te veel gevraagd?


About this entry