PVV de musical

Trouw publiceerde vanmorgen een lijst met PVV-politici die in opspraak zijn geraakt. Ik moet zeggen, voor een piepjonge partij van gemiddelde omvang: indrukwekkend. Waarom komt het zo hard aan bij deze partij en waarom is er toch enig leedvermaak? De partij roept bij mij het beeld op dat ze zich druk maakt over misstanden in de politiek waarvan de gewone man en vrouw de dupe worden. De PVV was erg tegen de Haagse kliek en tegen Haags gekonkel. Nu de partij zelf niet in staat is zich te ontdoen van de rotte appels in de mand klinkt steeds luider de conclusie dat de PVV dus ook gewoon Haags geworden is, in de negatieve zin van het woord.

Wilders keuze

Opmerkelijk is dat Wilders openlijk de verantwoordelijkheid neemt voor de verkeerde keuzes aan metgezellen in de Tweede Kamer. Eerlijk is het wel. Maar het zou mij als kiezer toch de wenkbrauwen doen fronsen. Wilders komt doorgaans stevig uit de hoek en stelt veel wat niet deugt aan de kaak. Nu blijkt dat hij absoluut niet in staat is om het kaf van het koren te scheiden. Hij heeft zich -onbedoeld- omringd met in ieder geval enkele lieden die niet zuiver op de graat zijn. Dit gaat hem ongetwijfeld stemmen kosten, want verloren vertrouwen heb je niet zomaar terug.

Bruine zweem?

Sommigen noemen dit kabinet Bruin 1. Een verwijzing naar de bruinhemden van de SA, waar Adolf Hitler handig gebruik van maakte om zijn macht uit te breiden en zijn tegenstanders te intimideren. Ik vond dat toen niet op zijn plaats. Maar sommige PVVers zijn toch wel regelrechte hufters te noemen. Wat dat betreft is er enige overeenkomst tussen de SA van Ernst Röhm en de PVV van Wilders. Als het al een zweempje bruin is, dan wel heel lichtbruin. Ik denk niet dat Wilders die kant op wil. Dat vraagt dus om een flinke schoonmaakbeurt.

Jammer?

Nu ben ik geen aanhanger van De PVV, maar ik vind het toch jammer dat opnieuw een kritisch geluid in de politiek averij oploopt, zonder dat daarbij de werkelijk politieke issues aan de orde komen. De vermolmde politiek kwam indertijd met de schrik vrij doordat Pim Fortuijn hardhandig uit dit tijdelijke leven en uit de politiek werd ‘geholpen’. Maar men had er niets van geleerd. Een rimpeling in de vijver, meer niet, zo leek het.

VVD

Rita Verdonk en Geert Wilders zijn beiden hun carrière begonnen in de VVD. Een gematigd liberale partij, doorgaans heel fatsoenlijk. Het is ook niet voor niets dat beiden geen deel meer uitmaken van de VVD. Hoe het ook gelopen is, ik vind het een blijk van reinigend vermogen als een partij mensen met een afwijkend standpunt tot de orde roept of de deur wijst.

De beurt is aan Wilders

Vanwege de merkwaardige en onwenselijke constructie zit de enige verantwoordelijke nu met de brokken: Geert Wilders. Al deze affaires zijn even zovele testen voor zijn integriteit. Geert, sterkte! En voor de deugnieten: wegwezen!


About this entry