Verbindingsidee

Een paar dagen geleden ontving ik van Linda Otterman en emailtje over haar ‘verbindingsidee’. Ik wist niet zo goed wat ik me daar bij voor moest stellen, maar door de link te openen in het mailtje werd me veel duidelijk. Linda is een vriendin van me (haar man was een studiegenoot) en ik ken haar voornamelijk als schilderes. Ze werkt daarnaast als jeugdverpleegkundige. Ze spreekt veel gezinnen en bezoekt die ook. Aanleiding is vaak een probleem, bijvoorbeeld in de opvoeding. Gaandeweg heeft ze ontdekt dat er vaak een complex van factoren is dat met dat ene probleem samenhangt. Opmerkelijk is dat de ‘probleemgezinnen’ een kenmerk gemeen hebben: ze beschikken minder vaak over een sterk sociaal netwerk. En dat bracht haar op het verbindingsidee om deze gezinnen te verbinden aan sterke gezinnen. Het idee is dat zo’n sterk gezin het andere gezin gidst, laat delen in het netwerk en dat daar een positieve invloed van uit gaat. Ze schrijft het zelf zo:

“Ouders die problemen hebben met hun kinderen, hebben vaak zelf heel wat problemen in hun leven. Die liggen vaak in hun eigen jeugd, in hun financiële situatie, in hun sociale netwerk, enz. Een van de oorzaken en/of gevolgen is dat deze mensen kunnen vaak niet terug vallen op een gezonde familie- of vriendenkring. Ik wil een groep trouwe, betrouwbare en betrokken vrijwilligers inzetten die een maal per week 2 uur zo’n gezin bezoekt. Ik geloof dat mensen die zelf wel een stevige basis in het leven hebben, anderen uit hun negatieve spiraal kunnen trekken, en hen zo de gang naar professionele organisaties besparen. Zoals goede vriend(inn)en voor elkaar doen. Deze vrijwilligers kunnen, als zij zich koppelen aan een gezin, een tijdje met hen mee lopen, mee denken in allerlei zaken in hun leven. Van opvoeding tot bijvoorbeeld een goed financieel-gezins-beheer.”

Linda heeft haar idee ingediend bij &samhoud foundation verbindingsidee. &samhoud heeft een contest georganiseerd waar de beste 150 ideeën strijden om de eerste drie plaatsen. De eerste drie krijgen namelijk een geldbedrag om hun idee verder te verwerkelijken. Ik hoef je niet te vertellen dat ik het prachtig vind. En ik hoef je ook niet te vertellen dat ik op Linda’s idee heb gestemd… Als je ook op haar wilt stemmen? Klik dan op deze link.

En wie of wat is &samhoud dan wel?

&samhoud is een gewoon ongewoon adviesbureau dat doorbraken realiseert door het inspireren en verbinden van mensen: in organisaties, in de maatschappij en op het vlak van persoonlijke ontwikkeling.


About this entry