10:10 no pressure

Het filmpje is zo bizar dat ik toch wel even heb zitten nadenken over de strekking. Vooral het laconiek uitgesproken ‘no pressure’. Deelname aan de vermindering van de uitstoot van koolzuurgas lijkt volstrekt vrijblijvend. We zijn nog lang niet aanbeland in de situatie waarin we elkaar er op aanspreken. Natuurlijk, binnen het huishouden besteden we er aandacht aan. Moet dit met de auto? Kan de verwarming een graadje lager? Heb je het licht uit gedaan? Zullen we geen aardbieen eten in december? En geen peultjes uit Kenia? wat vind je van drie keer per week vegetarisch? Zullen we het eerst repareren voor we iets nieuws kopen? En zo kan ik nog wel doorgaan. maar mijn buren wijzen op energetisch onverantwoord gedrag? Kritiek hebben om iemands verre vliegreis? dat is arrogant en betweterig. Ik ben bang dat het averechts werkt. Ik heb er weinig zin in om de onheilsprofeet uit te hangen. Liever probeer ik door (inconsequent) goede gedrag het gesprek er over te stimuleren.

Venijn

Er zit veel venijn in het filmpje. De milieufanaten worden er stevig in weggezet. Je hebt toch het lef niet om mensen te elimineren als ze niet meedoen aan milieusparende maatregelen? Nee! Maar wat doen mensen eigenlijk als ze overal lak aan hebben? Zijn zij dan niet degenen die de toekomstige generaties aan het elimineren zijn. En, nu al, de meest kwetsbaren, die te lijden hebben onder de klimaatverruwing? Ik vind het heel lastig om me verantwoordelijk te voelen voor door menselijk handelen veroorzaakte milieurampen elders in de wereld. Maar iemand moet toch verantwoordelijk zijn? Ik kan handelen op drie niveaus: mijn individuele niveau als consument em ‘vervuiler’. Ik kan verantwoord proberen te consumeren, milieusparend huishouden, recyclen, enz. Op een tweede niveau kan ik samen met anderen, in de buurt, in de kerk, als belangengroep (Groen Valckenbosch bijvoorbeeld), als lid van het Utrechts landschap, Natuurmonumenten en dergelijke de krachten bundelen. En op een derde niveau kan ik politiek actief zijn. Door mij te laten vertegenwoordigen bij politiek besluitvorming oefen ik invloed uit op het beleid van deze plaats, provincie en dit land, dit continent. Is dat voldoende? Ik betwijfel het, maar ik heb geen keus.


About this entry