Salamander

Trouw introduceerde de bioblitz deze zomer. Ook ik heb er aan meegedaan (Meer dan 100 soorten) en geprobeerd een overzicht te maken van alle planten- en diersoorten die in mijn tuin voorkomen. Ongetwijfeld was mijn lijst niet compleet. Vanavond kwam ik een dier tegen dat ik volgens mij niet genoemd had. Na een cursusavond en een bijzonder regenachtige rit naar huis zat op de stoep bij de voordeur een salamander. Het is vrijwel zeker de kleine watersalamander, een redelijk algemene soort. Een enkele maal tref ik hem aan, tussen een stapel stenen. Er is in mijn tuin geen vijver. Die heeft hij ook niet nodig. Er is sprake van een dichte kruidlaag die wemelt van het bodemleven en er zijn overal vochtige schuilplekken: houtstapels, steenhopen, dakpannen, enz. Blijkbaar een biotoop dat het dier aanstaat, want ik tref hem al enkele jaren. Jammer dat hij geen tijd voor een foto had…


About this entry