Netwerken

Iedereen heeft er de mond van vol (dat klinkt wat Vlaams…), maar niet iedereen kan het. Ik krijg zelfs vrij veel onzekere reacties als ik over netwerken begin. ‘Daar ben ik niet zo goed in’, ‘Dat moet je me toch eens leren’, ‘Is dat wel iets voor mij?’. Niet onbegrijpelijk. Het heeft er mee te maken wat mensen er onder verstaan. Gaat het om knappe vrouwen en mannen in mooie kleren en strakke pakken die zich soepel en uiterst zelfverzekerd door een massa mensen bewegend met nonchalant een glas in de hand nooit om een woordje verlegen verzekeren van de juiste aandacht van de juiste mensen? Komt voor, maar is zelden het geval. Persoonlijk ben ik niet zo goed in de grote massa. Dat komt omdat ik naar alle gaande gesprekken probeer te luisteren en dat leidt nogal af. Ik bereid me liever goed voor en maak een afspraak met degene die ik wil ontmoeten. Internet is daarbij bijzonder behulpzaam. Netwerken zoals LinkedIn en Facebook, maar ook Twitter zijn erg handig. En verder is er wat lef nodig. ‘Wie zit nou op mij te wachten?’ Ja, wie zit er op je te wachten? Als je niet ‘bekend’ bent zit er niemand op je te wachten.

Hoe wil je bekend staan?

Ik kies er voor om ‘bekend’ te staan met mijn expertise op een aantal terreinen. Mensen hoeven niet in de eerste plaats onder de indruk te zijn van mijn persoontje, maar wel van mijn prestaties. Het heet te maken met een grondprincipe van netwerken. Je eerste vraag is namelijk niet ‘Wat heb ik er aan?’, maar ‘Wat hebben anderen aan mij?’ Door te beginne met weg te geven vestig je je reputatie. En na verloop van tijd stroomt het resultaat terug. Dus beantwoordt eerst voor je zelf de vraag ‘Hoe wil ik bekend staan?’ Ben je een scheutig type of juist zuinig? Dan is de feed back van dezelfde omvang…

Breed

Ik adviseer je om je netwerk van meet af aan breed op te bouwen. Daarmee bedoel ik divers. Als je bouwt aan je netwerk van relaties kan je natuurlijk al je collega’s en vakgenoten toevoegen. Ik raad je aan dat te doen, maar niet om samen een gezellig clubje gelijkgestemden te vormen, maar juist met het oog op de relaties van je relaties. Stel: je bent poffertjesbakker. Dan voeg je natuurlijk al je medepoffertjesbakkers toe aan je netwerk. Je richt zelfs een groep op: het poffertje. Samen heb je heel wat te discussiëren: hoe bak je ze bruin, snel, klein, bol, etc. Maar wat je vooral moet doen is de netwerken van jouw relaties scannen. Zitten daar pannenkoekenbakkers bij? Of meel- en stroopleveranciers? Je verbreedt op die manier je horizon. Gebruik dus ook je verschillende bestaande netwerken van familie, voetbal, buurtvereniging, kerk, politieke partij, lotgenotenvereniging, enz. Alleen op die manier vergroot je de kans op aangename verrassingen.

Interessant

Jij bent interessant en je vind anderen interessant op het moment dat er verschillen zijn. Als iemand jou iets vertelt of laat zien wat je nog niet weet, word je wijzer. Dat is het principe. Zelf ben ik coach en natuurlijk heb ik contact met andere coaches (netwerk). Een van hen is een Franse coach. En nu wordt het interessant: zij doet dingen anders omdat ze in een andere cultuur en context werkt. Een barrière is soms de taal, maar die is overkomelijk: mijn zus (netwerk) is lerares Frans.

Geen doel op zich

Netwerken kan enorm veel tijd opslorpen. Voor sommige mensen is het een obsessie. Die kunnen beter voetbalplaatjes gaan sparen. Hou je zelf in de hand en stel je een doel. Wat is het praktisch nut? Bedenk wel: netwerken is zaaien. De oogst laat even op zich wachten maar is overvloediger naarmate je meer zaait en je netwerken beter onderhoudt.


About this entry