Bach, niet de eerste, wel de beste

Cursus in 2011 (14, 21 en 28 maart, 4 april)

Ik weet het , het is nog vroeg, maar hier toch vast de data voor de cursus van 4 avonden over Passiemuziek.

Zolang in de kerk het Passie-evangelie klinkt, zolang wordt er al gezongen. Bach staat in een eeuwenoude traditie als hij zijn Passionen componeert. In 4 avonden gaan we de geschiedenis van de passiemuziek langs.

Avond 1: de Middeleeuwen en het begin van de Renaissance

We staan stil bij de ontwikkelingen die hebben geleid tot de aparte plaats die passiemuziek in de kerk heeft gekregen. Uiteraard komt het Gregoriaans aan de orde. We leggen verbanden tussen theologie en muziek, tussen het zelfverstaan van de Middeleeuwer en de uitdrukking daarvan in muziek. En we luisteren naar voorbeelden. Gesualda, Caldara, etc.

Avond 2: Renaissance en de vroege Barok

In de Renaissance verandert er zoveel, dat moet wel invloed hebben op de theologie en op de muziek. Aan de hand van voorbeelden ontdekken we dat zelf. We leren ook waarom sommige muzikale veranderingen ‘nodig’ zijn om gevoelens tot expressie te brengen. Maatschappelijke ontwikkelingen, de cultuur, de economie, alles heeft invloed. Ook de theologie spreekt een woordje mee. Schütz, Telemann, etc.

Avond 3: Bach en zijn tijdgenoten

We horen de ‘voorlopers’ van de Passionen van Bach. We luisteren naar de Johannespassion. Welke middelen zet Bach in om de evangelietekst tot spreken te brengen? Hoe is de Passion opgebouwd? Waarom koos Bach deze instrumenten? We oefenen ons gehoor.

Avond 4: de Mattheuspassion

We luisteren naar de Mattheuspassion. We besteden aandacht aan het libretto van Picander. Door wie is hij beïnvloed? Wat vinden we nu van die teksten? Waar komen de koralen vandaan? Er zijn nogal verschillen in de uitvoeringen.

Tijdens alle avonden worden de deelnemers betrokken bij het leren en luisteren. Je hoeft geen bagage te hebben: het gaat er om wat jij er van vindt en wat we samen ontdekken in de muziek.

Een prachtige voorbereiding voor een bezoek aan een uitvoering!


About this entry