Atlas in staking 4

Het boek van Ayn Rand werd gepubliceerd in 1957. Dat was vlak na de jacht op (vermeende) communisten in de Verenigde Staten. Joseph Raymond McCarthy hield in 1950 een rede waarin hij een aantal personen op gevoelige posities beschuldigde van communistische sympathieën. “I have in my hand 57 cases of individuals who would appear to be either card carrying members or certainly loyal to the Communist Party, but who nevertheless are still helping to shape our foreign policy.” Met zijn rede appelleerde McCarthy aan de gevoelens van miljoenen Amerikanen die zich zorgen maakten over de agressiviteit van de  Sovjet-Unie. Hoewel het eerder een kwestie was van politieke invloedsferen en militaire expansie, heerste er onder de bevolking angst voor communistische werelddictatuur. Ik vind het aannemelijk dat Rand haar boek in dat klimaat heeft vorm gegeven. Ze maakt gewag van misstanden in ‘Europese volksstaten’, die sterk doen denken aan de Goelag-archipel, zoals beschreven door Alexander Soltsjenitsin. Het is me gaandeweg voldoende duidelijk waar Rand tegen is. Maar waar is zij ‘voor’? Dat is terug te vinden in het deel waar Dagny Taggart het Utopia van John Galt bereikt en daar de geheime energiebron krijgt te zien die Galt heeft ontwikkeld. De motor huist in een gebouw (lijkend op een oude tempel) met boven de deur de inscriptie: I SWEAR BY MY LIFE AND MY LOVE OF IT THAT I WILL NEVER LIVE FOR THE SAKE OF ANOTHER MAN, NOR ASK ANOTHER MAN TO LIVE FOR MINE. Waar doet me dat aan denken? Aan welke levensfilosofie refereert Rand? Ik vind het tamelijk schokkend, maar ik associeer het sterk met de filosofie van de satanisten. Lees je even mee? “Satanisme behelst een verheerlijking van het zelf. Liever dan op de knieën gaan voor een door de mens bedachte externe godheid, kiest de satanist zichzelf als god, en leidt hij zijn leven in dienst van zichzelf.  Satanisme plaatst het individu centraal in de wereld. Het is een gezond egoïsme, dat ieder de ruimte geeft zich persoonlijk te ontwikkelen. Tegelijk wordt ook erkend dat niet iedereen op dezelfde manier zal ontwikkelen of een even vervuld en waardevol leven zal leiden. Iedere satanist heeft zijn eigen levensstijl, eigen interesses en passies, die niet door een boek of de Church of Satan opgelegd worden; maar bij alle satanisten zijn wel dezelfde basis en dezelfde waarden aanwezig die hen als satanist kenmerken. In lijn met deze filosofie van persoonlijke vrijheid, ligt ook de persoonlijke verantwoordelijkheid. Het satanisme houdt ieder individu verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en heeft als één van zijn stelregels dan ook “verantwoordelijkheid aan de verantwoordelijken”.” Nu begrijp ik wel dat satanisme een bijzonder ongunstige connotatie heeft. Het satanisme is echter te onderscheiden in een traditionele vorm en een moderne. De moderne heeft veel weg met wat Rand in haar boek opvoert. We blijven lezen…


About this entry