Kant weg, Bos weg, Balkenende weg

Laat ik vooropstellen dat ik er alle begrip voor heb als iemand zijn (of haar) conclusies trekt als de resultaten van de verkiezingen teleurstellend zijn. Ik moet er even aan wenen dat we op personen blijken te stemmen in plaats van op partijen en hun programma’s. Ik respecteer de stap van Agnes Kant en van Jan Peter Balkenende. Ik benijd hun positie niet. Maar wat me los daarvan zorgen baart is dat we in ons land een cultuur creëren waarin mensen blijkbaar weg moeten of weglopen als het tegenzit. Ik weet dat het in Japan gebruikelijk is. Ik heb begrepen dat het daar met gezichtsverlies te maken heeft, met eer. Gaan wij ook die kant op?

Kant

Bij de SP mocht Emiel Roemer het roer overnemen en in twee maanden tijd proberen het verlies te beperken. Voor mij is nooit aangetoond dat de slechte resultaten van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen te maken hebben gehad met het optreden of de persoonlijkheid van Agnes Kant. En ik vond de typering van Felix Rottenberg van Agnes Kant als ‘viswijf’ dan ook beneden alle peil. Het zegt meer over hem dan over haar. In het geval van de SP is eerder het vertrek van Jan Marijnissen de oorzaak geweest. Natuurlijk, er zijn markante politici en gewone politici. Persoonlijk vond ik Agnes Kant markant. Haar vertrek is een verlies voor de SP.

Bos

Het vertrek van Bos lijkt een ander verhaal. Het lukt me maar niet om de breuk van Balkenende IV op het conto van Bos te schrijven. Daarnaast heb ik ook niet het gevoel dat Bos wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Maar wellicht is dat toch wel zo.

Balkenende

Ook hij ruimt het veld. Het verlies van 20 zetels lijkt me niet geheel aan zijn persoon te wijten. Er moet meer aan de hand zijn. Het kan ook niet worden toegeschreven aan de deconfessionalisering van de samenleving. Dat is een gestaag proces wat al lang aan de gang is. Regerende partijen worden altijd afgerekend en degene met het grootste aandeel het meest. De PvdA was al ‘weg’, maar nog steeds verantwoordelijk te houden voor het gevoerde beleid. De kiezers hadden blijkbaar geen zin om Cohen de daden van Bos aan te rekenen. Dus mocht Balkenende de klap opvangen. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar mij gaf JP het idee dat hij er ‘niet was’. En dat geluid was ook hoorbaar in het maatschappelijk middenveld. Hij had maar weinig nachtrust nodig, dus hij zat niet te dutten in het torentje. Heeft het terugtreden van Jack de Vries -nog een die weg is- hem parten gespeeld? Of heeft dat het CDA parten gespeeld?

Afterparty

Wat mij nou wat lijkt is het volgende: geef de ‘terugtreders’ een serieus podium om zich nog eens te verantwoorden. Doe dat op een manier waardoor ze zich moreel verplicht voelen zich te verantwoorden. Spreek af dat we het hen niet nadragen en geen stappen ondernemen. Behalve als blijkt dat ze over de (wettelijke) schreef gegaan zijn natuurlijk. Ik heb behoefte aan zo’n geluid. Want in de turbulentie van het politieke bedrijf ontbreekt meer en meer de tijd voor bezinning en verantwoording. Ik denk dat er een heilzaam effect van zo’n ‘publieke biecht’ uit kan gaan, dat het ons milder maakt en aandachtiger. Want een politicus is ook een mens…


About this entry