Voor elke werkzoekende een vacature

Woensdag, 2 juni 2010. Network Event in Media Plaza, Utrecht.

Ik was zonder meer onder de indruk. Een applicatie bouwen die elke vacature die in Nederland op internet verschijnt weet te vinden, te screenen, te ontdubbelen, te indexeren en beschikbaar te maken voor de arbeidsbemiddelingsbranche. “Het programma doorzoekt dagelijks het gehele Nederlandse web naar alle nieuwe vacatures die in Nederland op het internet zijn verschenen. De verzamelde gegevens worden gestructureerd, gecategoriseerd en ontdubbeld, en bieden zo een zo compleet mogelijk overzicht van de Nederlandse vacaturemarkt”. Een sophisticated systeem. De aanwezigen tijdens de presentatie stelden gretig vragen, ze wilden het naadje van de kous weten. Voor heel wat arbeidsbemiddelaars een welkom instrument. Headhunters, uitzendbureau’s, detacheringsbureau’s, recruters, allemaal hebben ze baat bij dit hulpmiddel. Het programma doet meer dan alleen verzamelen. Voor een groot aantal beroepen bestaan synoniemen. Het programma is zo in te stellen dat niet alleen op een functienaam kan worden gezocht maar ook op synoniemen. En ook per branche kan er nog worden uitgesplitst. Het einde van de mogelijkheden is nog niet in zicht en aan verdere verfijningen wordt gewerkt.

Andere manier van werken

Wil het programma een vacature kunnen vinden, dan moet deze wel gepubliceerd zijn. In rap tempo wordt elke vacature in ieder geval elektronisch gepubliceerd. De voordelen zijn groot: het is een enorme kostenbesparing voor bedrijven en de actieradius is vele malen groter dan bij (alleen) gedrukte media. Tegelijk schakelen steeds meer bedrijven social media in om hun vacatures te verspreiden. Toch heb ik nog wel wat vragen. Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de ontstane vacatures al vervuld is voor dat deze in welke vorm dan ook gepubliceerd is. de zoekmachine registreert dus alleen de overgebleven 30%. dat is aan de late kant. Om werkzoekenden eerder op het spoor te zetten is een andere, arbeidsintensieve benadering nodig. Voor grote arbeidsbemiddelaars is dat niet interessant. Het verkleint hun marges.

De eerste die weet dat er een vacature ontstaat is degene die de werkplek verlaat, bijvoorbeeld omdat hij of zij ergens anders aan de slag gaat. Daarna zijn naaste collega’s vaak al op de hoogte van het komend vertrek van hun collega, in de meeste gevallen eerder dan het management. Je ziet bedrijven daarop inspelen: ze vragen eerst hun medewerkers eens rond te kijken in hun netwerken. Als je dan als werkzoekende al op de hoogte bent of je lijntjes hebt, heb je een vers spoor te pakken en ben je heel veel anderen die moeten wachten op de publicatie te snel af. De hamvraag: hoe doe je dat?

Dat gaat grofweg op twee manieren: 1. maak je zelf zichtbaar en 2. zorg voor een uitgebreid en actief netwerk.

1. Maak je zelf zichtbaar. natuurlijk heb je een account op LinkedIn, ben je bezig met Twitter, doe je wat op Facebook, en wellicht nog een andere vorm van social media. Doe dit grondig en zorgvuldig en zorg dat alles wat er van je te weten is waar is en bevorderlijk voor je reputatie. Daarnaast ben je ook actief op fora, in groepen en discussieplatforms. Maar alleen als het iets voor je is! Alleen door het te doen kom je daar achter…

Virtueel is onvoldoende, het is een aanvulling op de werkelijke wereld. Dus ook op de sportclub, de buurtbbq,in de kerk, bij familie, vrienden en kennissen is bekend dat jij actief zoekt naar een baan die bij je past.

2. Verzorg je netwerk optimaal. Dat betekent dat je oude contacten ophaalt, dat je zorgt voor diversiteit (niet alleen collega’s in hetzelfde metier) en dat je fors uitbreidt door pro-actief nieuwe contacten aan te gaan. Dat kost wat! Wil je dat goed doen, dan moet je daar tijd, aandacht en energie in investeren. Reken er op dat je het leuk gaat vinden: je gaat nieuwe mensen ontmoeten, je horizon gaat zich verbreden, je gaat onvermoede functies en plekken ontdekken.

En op een dag vind je nieuwe baan…


About this entry