sichererstrom

Op 25 mei 2010 maakten voorbijgangers op de Bellevue in Zürich iets verbijsterends mee: 120 mensen vielen rond 12.15 uur en masse op de grond. In niets onderscheidden ze zich van de anderen die op dat moment daar liepen of stonden. Een aantal mensen schrok zich een ongeluk en wilde hulp bieden aan degenen die naar hun idee onwel werden. De reacties erop vind ik interessant: een groot aantal mensen vindt het een geweldig mooi uitgevoerde actie, een echt spektakel. Ze gaan op de achtergrond of bedoeling ervan niet in. Anderen vinden het een stompzinnige actie: mensen worden nodeloos de stuipen op het lijf gejaagd. Er zijn er ook die wel ingaan op de bedoeling en achtergrond. Maar wat is die achtergrond?

Greenpeace

Greenpeace Schweiz heeft de actie georganiseerd als protest tegen de plannen om nieuwe kerncentrales te bouwen in Zwitserland. Ze wijzen op de gevaren die gepaard gaan met de inzet van kernenergie. De winning van uranium is uitermate schadelijk voor de mijnwerkers en de bevolking in de omgeving van de mijnen, kerncentrales stoten hoe dan ook schadelijke stoffen uit en er is altijd het risico van een bedrijfsongeval. Volgens de site van Greenpeace Schweiz zijn er sinds 2000 131 storingen in Zwitserse kerncentrales geweest. Daarnaast is er nog altijd het probleem van kernafval waar geen afdoende oplossing voor is gevonden.

De actie is goed opgebouwd en heeft een grote attentiewaarde. Het is zonder meer duidelijk waar Greenpeace voor staat: geen kernenergie. Ze bieden ook een alternatief met stroom uit hernieuwbare bronnen.

Kernenergie, een alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen?

Het is vandaag de dag niet eenvoudig om kernenergie als alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen af te wijzen. De gigantische milieuramp die zich momenteel ontwikkelt in de Golf van Mexico maakt dat duidelijk. De pogingen om het lek te dichten zijn tot nu toe mislukt. Ook de top kill, poging nummer vijf, mislukte. Poging nummer zes heeft als risico dat de vervuiling verder toeneemt. De geknikte pijp moet afgezaagd voor er een omgekeerde trechter overheen geplaatst kan worden. de uitstroom zal tijdelijk toenemen. Nu (02-06-10) is bekend dat de zaag die de pijp moet afzagen is vastgelopen. De nieuwe boring om de olie af te tappen is al in gang gezet, maar pas in augustus wordt de bewuste laag bereikt. De gigantische ramp met de Exxon Valdez verbleekt bij deze. De opwarming van de aarde hangt ook samen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Veel mensen propageren kernenergie als een overbrugging tussen het tijdperk van de fossiele brandstoffen en dat van duurzame energie. Kernenergie heeft twee belangrijke nadelen niet die energie uit fossiele brandstoffen wel heeft: er is geen sprake van CO2-uitstoot en er is bij mijn weten geen vervuiling op grote schaal bij de winning of het transport ervan. Bij mijn weten zeg ik, want ik moet bekennen dat ik niet overloop van vertrouwen als het gaat om overheden of belanghebbenden in kernenergie. Er hebben zich in het verleden een aantal bijna-ramen voorgedaan waarover de autoriteiten en de producenten in alle talen zwijgen. En waar gezwegen wordt…

Wat me wat verbaast is de aanname dat de energiebehoefte onbeperkt groeit. Het lijkt wel of we maar een scenario kennen en dat is van toenemende luxe en welvaart voor steeds grotere groepen mensen. Die aanname lijkt me aanvechtbaar. Een groot deel van de wereldbevolking verpaupert omwille van de groei van welvaart van een klein deel. Degenen die een eerlijker verdeling van hulpbronnen, voeding, kennis, ontwikkeling en welvaart voorstaan zijn verre in de minderheid en leven op gespannen voet met de groeiende invloed van een meedogenloos kapitalisme. U vindt me wat pessimistisch? Klopt. Dat neemt niet weg dat ik me verplicht weet om me tot het uiterste in te spannen een rechtvaardiger en schoner wereld na te streven. Ook al heb ik mijn twijfels over de kans van slagen…

Ik herinner me uit een nog niet eens zo grijs verleden de term ‘de economie van het genoeg’. Op kleine schaal zie ik allerlei hoopgevende initiatieven. Het aandeel groene stroom in Nederland is toegenomen tot negen procent. Heel langzaam let de consument op ecologisch verantwoord en fair trade. Maar het is mondjesmaat… de echte mentaliteitsverandering die nodig is heb ik nog niet kunnen bespeuren.


About this entry