Ex-wethouders van de ChristenUnie

Vrijdag rond lunchtijd was ik samen met mijn collega Yolenta Pater (van Fluger Doelgericht Loopbaandvies) te gast op een bijeenkomst van ex-wethouders van de ChristenUnie. Samen met een ander loopbaanadviesbureau was ons gevraagd een korte presentatie te geven van onze mogelijkheden om hen te begeleiden naar een passende functie. We waren op tijd,-dus tien minuten te vroeg- en mochten vast aanschuiven terwijl de laatste drie ex-wethouders kort hun historie vertelden. Het waren stuk voor stuk indrukwekkende verhalen van mensen die met hart en ziel hun taak als wethouder hadden vervuld. Ik betreurde het dat ik niet eerder was aangeschoven, maar ik begreep heel goed dat ze de vertrouwelijkheid van hun gezelschap op prijs stelden. Nog mooi dat we al naar binnen mochten. Naast de indrukwekkende verhalen over wat ze tot stand hadden gebracht, maar ook waar het moeilijk was geweest meldden ze terloops hoezeer ze de ondersteuning door de partij op prijs hadden gesteld. De ChristenUnie zal daarin niet uniek zijn, maar de wethouders worden tijdens de uitoefening van hun ambt goed begeleid. Wat ik ook hoorde was dat ze (onaangenaam) verrast waren door het abrupte einde van hun termijn. Natuurlijk, ze wisten het, zo gaat dat. Maar weten en ervaren zijn twee heel verschillende dingen. De suggestie werd gedaan om al een jaar voor het einde van de termijn zo’n bijeenkomst te beleggen, als een schot voor de boeg. Ik vond het zeer behulpzaam om te horen hoe zeer de transitie hen raakte. Yolenta en ik haakten daar op in: beiden hebben we iets soortgelijks meegemaakt. Om welke reden dan ook lukt het je niet om terug te keren in je baan en terwijl je zoektocht begint word je deskundig begeleid door een loopbaanadviseur. Ik merkte hoe goed dat overkwam: twee ervaringsdeskundigen, met wie de ex-wethouders zich konden identificeren, bleken te beschikken over een uitgebreid instrumentarium en toegesneden expertise. Bovendien verstonden we elkaar omdat we vanuit dezelfde beginselen opereren. Na de korte inleidingen van beide organisaties hebben we samen geluncht. Yolenta en ik knoopten direct een praatje aan met enkele van hen. De vertegenwoordigers van de andere organisatie deden dat niet. Hun verhaal was ook veel zakelijker en technischer van aard. Na afloop kregen we te horen dat onze inbreng bijzonder werd gewaardeerd. Yolenta heeft al een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. Ik heb twee toezeggingen voor een nader contact. (Ondertussen ook een afspraak voor een intakegesprek). Ik merkte dat de persoonlijke insteek hen bijzonder aansprak. Interessante lui, die (ex)wethouders, prima volk. Met een ervan ga ik in ieder geval nog eens praten. Hij houdt zich bezig met Public Policy Mediation. Daar wil ik meer over weten.


About this entry