Etty van der Graaf heeft een zesde zintuig – 2

In mijn blog over Etty van der Graaf laat ik me voorzichtig en terughoudend uit over paranormale gaven en spreek ik mijn verbazing uit over de betrekkelijk naïeve houding die sommige mystieke christenen er tegenover aannemen. De bijbel is normerend voor hen en die laat zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over bepaalde praktijken. Ik heb een paar uitspraken opgezocht:
“Laat je niet in met waarzeggerij en wolkenschouwerij. Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden. Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben de HEER, jullie God. Ook wie zich met geesten en schimmen inlaat zal ik straffen en uitstoten. Een man of een vrouw die geesten of schimmen van doden laat spreken, moet ter dood gebracht worden. Zulke mensen moeten worden gestenigd en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen.” Daar is geen woord Spaans bij. Om die woorden op waarde te schatten is het belangrijk om de context mee te wegen. De godswoorden worden uitgesproken in het kader van een aantal leefregels. Wat daarbij opvalt is dat het nog jonge volk Israël zich bij de inbezitneming van Kanaän helder moet onderscheiden van de volken die ze gaan verdrijven. Ook moeten ze zich losmaken van hun Egyptisch verleden. Wie tussen de regels doorleest ziet vooral dat er gefulmineerd wordt tegen manipulatie. Manipulatie leidt gemakkelijk tot minachting van het leven van de ander. En als het dan ook nog gesanctioneerd wordt (de goden willen het) dan is er geen redden meer aan. De God van Israël wil geen ruis op de lijn. Opmerkelijk genoeg bestonden er wel orakelstenen, waarmee God geraadpleegd kon worden.

En nu?

Wat gebeurt er als je in een geheel andere setting bezig bent met het leggen van tarotkaarten, het werpen van het lot, pendelen, een ouijabord? Is het mogelijk om het te gebruiken zonder dat je manipuleert? Mensen raadplegen deze middelen en media niet voor niets. Er bestaat een behoefte om greep te krijgen op bepaalde situaties, op het leven zelf. Ben je als medium integer genoeg om uit te zijn op het beste voor de ander? En kan je dat ook zeggen over de bron waaruit je inzicht ontvangt? Want daar heb ik bij Etty wel vragen over. “Ik zie God als iets veel groters, als iets onbevattelijks.”  Blijft het daarbij? Als iemand zich afhankelijk van jou opstelt en jou om raad vraagt mag er wel enige duidelijkheid zijn over de oorsprong, de bron van het advies. Een Joodse uitspraak luidt: God onttrekt zich aan het begrijpen, maar openbaart zich in zijn liefde. Het lijkt me een goede leidraad om, wat je ook doet, aan te ijken.

Hierover is het laatste woord nog niet gesproken. Het zal in ieder geval niet door mij gesproken worden…

Etty van der Graaf heeft een zesde zintuig


About this entry