Sankt Gereon, Keulen

“Es lohnt sich!” Zo werd ik begroet door iemand die net de kerk verliet. Eerlijk gezegd had ik geen vermoeden. De oudste delen van deze kerk dateren uit de vierde eeuw na Christus. Aanleiding voor de bouw was de dood van Gereon. Er werd destijds voor de cultus rond deze christelijke martelaar een ellipsvormige kerk gebouwd. Deze vroegchristelijke centraalbouw is verwerkt in de verder hoofdzakelijk Romaanse kerk. Deze ellipsvormige ruimte is in het begin van de dertiende eeuw verbouwd tot een tienhoekige vorm (decagoon). De steunberen en spitsbogen van de decagoon zijn getuigenissen van de gotische stijl. Het koor stamt uit het midden van de elfde eeuw.
Als ik door de deur stap, kom ik in een voorportaal. Links en rechts zie ik kapellen. Als ik door de volgende deur stap, val ik stil. Een hoge heldere ruimte gevuld met prachtig licht ontvouwt zich. Licht dat valt door de moderne gebrandschilderde ramen. Rond de ronde ruimte verrijzen bogen in verschillende lagen. Het is bijna jammer dat er nog een koor grenst aan deze ronde ruimte. Dit godshuis is àf.


About this entry